AnodiX vandbehandling mod legionella - Vælg AnodiX

AnodiX vandbehandling mod legionella

AnodiX vandbehandlingsanlæg fra Aquatex fjerner legionellabakterier fra vandsystemer

AnodiX er i dag markedets bedste løsning til fjernelse af legionella i varmtvandssystemer.

AnodiX holder hele vandanlægget fri for legionella, fordi hele vandvolumen i både rør, beholdere, kedler og varmevekslere behandles kontinuerligt.

FORDELE VED AT MONTERE ANODIX VANDBEHANDLING


  • Holder anlægget fri for legionella og biofilm
  • Fjerner biofilmen i anlægget
  • Sparer energiomkostninger til opvarmning
  • Mindre vedligehold og større sikkerhed

Få tilsendt en sammenligning mellem standard bekæmpelse af legionella og AnodiX.

1.000 godkendte AnodiX-installationer i Tyskland, Holland og Norge er din garanti.

Hvad er AnodiX?

​AnodiX er et enkelt vandbehandlingsanlæg, der monteres direkte på vandindgangen.
Når vandet passerer en anodekerne af titanium og plantin dannes der ved hjælp af elektricitet 0,3 mg natriumhypoklorit pr. liter vand, hvilket er tilstrækkelig til at holde vandet fri for bakterier og biofilm.
De tyske vandmyndigheder DVGW har godkendt det behandlede vand som drikkevand.

Anodix-vandbehandlingsanlaeg-diagram3

Test selv for legionella på 25 minutter

HydroSense Legionella analyse kit afslører legionella bakterier på kun 25 minutter, finder smittekilder og giver dig et beslutningsgrundlag for, om der er behov for en rensning. Læs om Hydrosense og se prisen her.

HydroSense Legionella Test Kit - test for legionella på 25 minutter

HydroSense Legionella Test Kit - test for legionella på 25 minutter

AnodiX modeller

Vandprøver