Århus Kommune fik løst legionellaproblemer, i 4 kæmpe bygninger bl.a. Rådhuset

Corona har efterladt bygninger tomme

I forbindelse med Corona, har mange medarbejdere i Århus Kommune, arbejdet hjemme og efterladt tomme kommunale bygninger.  

I den periode, har kommunens teknikere, sørget for at skylle vand igennem deres vandinstallationer. Stillestående vand øger risikoen for legionellavækst. Derfor er det fornuftigt, af teknikerne at forsøge at holde vandforbruget i gang.

Vandprøver skulle godkende bygningerne

Inden bygningerne skulle ibrugtages igen, fik teknikerne taget vandprøver, på både det kolde og varme vand. Det er et klogt træk, for selvom man gør mange præventive foranstaltninger, kan man aldrig være helt sikker, at bakterierne ikke får fat. Vandprøverne konstaterede desværre også legionella på rådhuset og i 4 andre store bygninger, til trods for gode præventive tiltag fra Kommunens teknikeres side.

Århus Kommune kontakter Aquatex

En tekniker fra Århus Kommune, husker fra tidligere, at Aquatex bekæmper legionella og tager derfor fat i Aquatex. Efter en snak i telefonen om metoder, besøger Aquatex kommunen, for at undersøge omfanget af legionellaproblemet og se installationerne an.

Først skaber Aquatex et overblik

Vandinstallationerne gennemgås med LuminUltra vandanalyser, som bekræfter Legionella problemerne på Rådhuset. Desuden foretages der også en VVS-gennemgang, som afslører at de gamle installationer er yderst komplicerede. Ud fra gennemgangen, kan der nu, laves en handlingsplan

Sammen laves en handlingsplan

Herefter blev en handlingsplan laver for, hvordan dele af bygningerne skulle lukkes ned, imens installationerne blev renset fri for legionella. Det aftaltes at rensninger primært, skulle foregå i weekender, for at være til mindst gene for brugerne af bygningen. Under rensningerne, måtte toiletter benyttes, men alle andre vandinstallationer måtte ikke benyttes.

Bekæmpelsen af legionella udføres

Over de næste weekender renses hver bygning for legionella. Efter ca. 5 uger, bekræfter akk. legionellaprøver, at alle installationer, i de 4 kæmpe bygninger, lever op til anbefalede legionellaværdier.

Hver af de store bygninger, tog ca. en weekend, at rense for legionella.

Århus Kommune var bekymret for lækager ifm. rensningen. Aquatex metode, til legionellabekæmpelse, yderst skånsom og forårsager dermed ikke, skade på installationerne.

Samarbejde blev nøglen til forholdsvis hurtig løsning

Der blev etableret et godt samarbejde, med folk fra Århus kommune, som blandt andet, havde kendskab til vandinstallationerne og processerne i kommunen.

Århus rådhus har en kompliceret og enorm stor vandinstallation og tiden var vigtig, da medarbejderne stod og skulle tilbage på arbejdspladsen. Derfor var det helt afgørende, at samarbejdet fungerede godt – som det gjorde i denne case.

Tilgængelig og løsningsorienteret

I hele perioden har Århus Kommune én kontaktperson hos Aqautex, som er tilgængelig 24/7 og hjælper med løsninger, til de udfordringer der opstår.

Hver dag bliver relevante personer i kommunen opdateret, om udviklingen i rensningen.

Vi takker Århus Kommune for opgaven og det gode samarbejde

Har du også brug for en plan for Legionella?

Kontakt os for en uforpligtigende samtale

Kontaktformular

*Vælg dit arbejdsområde
  • Ejendomsdrift
  • Entreprenør
  • Marine og offshore
  • Rådgiver
  • Spildevand
  • Vandværk
  • VVS
  • Andet

Telefon: 70 260 400

Åbningstider: man-tors: 8-16, fre: 8-14

Akutsituation: tast 1 uden for åbningsstid

Mail: info@aquatex.dk

Svartider: inden for 24 timer i hverdage

99 % svarer de havde en god oplevelse med at ringe til Aquatex.

125 besvarelser

Vi betjener virksomheder i hele Danmark

Vi hjælper virksomheder i hele Danmark

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: