• Forside
 • /
 • case-enemaerke-og-petersen

Entreprenør fik på 2 dage, vandinstallationerne bekæmpet for bakterier og klarmeldt, i 3 meget store skolebygninger og undgik kun lige dagbøder.

 • Aquatex's opgave:
  Afklarende vandprøver, rensning for bakterier, dokumentere acceptable bakterieværdier
 • Entreprenør / Bygherre:
  Enemærke og Petersen / Københavns kommune
 • Entreprenørs projekt:
  Helhedsrenovering samt sporudvidelse på eksisterende skole. Totalentreprise under det strategiske samarbejde: Byk med TRUST

Vil ikke være skyld i, at børn bliver syge og risikere, et dårligt renomé

Ib Brohus, har fra sit tidligere virke som installatør, kendskab til, at det er en god ide, at tjekke bygningers vandinstallationer, inden igangsættelse. I det her tilfælde var bygningerne en stor skole.

Enemærke & Petersen vil ikke risikere at børn skulle blive syge og at deres navn, skulle sværtes til, fordi vandinstallationerne, var fyldt med bakterier.

Sen beslutning om at vandinstallationerne, skal tjekkes, inden overdragelse

Ca. 3 uger før overleveringsdagen, fik Ib Brohus besked om, at vandinstallationerne skulle tjekkes for bakterier af Københavns kommune.
Det var sådan set ikke en overraskelse, for han havde selv givet bygherren ideen, 2-3 måneder forinden, men grundet lange beslutningsprocesser, kom beskeden sent. Dermed var der kun 3 uger, til de potentielle dagbøder, ville starte.

3 uger er nok til vandanalyser - men hvad nu hvis der er for mange bakterier?

På 3 uger kan man godt, under normale omstændigheder, nå at få svar på bakterierisikoen i vandinstallationerne, med almindelige laboratorieanalyser. Problemet er, at hvis der er et bakterieproblem, er det meget kort tid at løbe på.

Der var ingen, der havde forventet at bakterietallet, ville lægge 10 gange over, de anbefalede værdier. Det er der sjældent nogen der forventer.


Som i mange andre cases, er afsluttende tjek af vandkvaliteten, ikke gjort en del af udbudsmaterialet. Det er oftest først til sidst i forløbet, at man stiller sig selv spørgsmålet: hvordan ved jeg egentlig at vandet er i orden, når vandinstallationerne overleveres.

Husk at gøre afsluttende vandanalyser til en del af udbudsmaterialet

Grundig information, gør det nemt, at træffe de rigtige beslutninger

Ib Brohus, havde set lidt om at Aquatex, er specialiseret i hurtige vandanalyser og rensninger for bakterier. Han ringede derfor, for at høre nærmere

”Jeg har fra første kontakt, følt mig helt sikker på, at det her var noget, Aquatex kunne håndtere.

De var virkelig gode til at forklare, hvad det her gik ud på, og vi fik en god indledende drøftelse om, hvilken løsning vi burde foreslå vores bygherre, eksempelvis om det var laboratorieanalyser eller hurtige vandanalyser, vi skulle bruge. Jeg har følt mig rigtig godt klædt på og også sikker på, at jeg kunne træffe de rigtige valg, ift. hvad det var, jeg skulle sætte i værk”. 

Ib René Brohus - Projektleder Enemærke og Petersen

Når hastighed er afgørende, er hurtige vandanalyser altid løsningen

Igennem samtalen, bliver Ib sikker på, at de skal have foretaget hurtige vandanalyser, med LuminUltra udstyret. Han håber jo selvfølgelig på, at vandinstallationerne er i orden, men hvis der er udfordringer, opdages og løses problemet, langt hurtigere, med hurtige vandanalyser.

Han bestiller vandanalyser, på den komplette installation, for at være helt sikker på, om der i det hele taget er, udfordringer med installationen. Det skulle vise sig, at være en rigtig god beslutning.

Entreprenøren får udtaget vandprøver og får svar med et samme

På dette tidspunkt, er der ikke nogen, der regner med, at der skal være problemer, med vandinstallationerne på skolen. Pga. ferie og ingen mistanke om bakterieproblemer, går der en lille uge, før at vi, Aquatex, kommer ud og tager vandprøverne.

Da vi kommer ud til skolen, står Ib Brohus og VVS-montør Daniel, fra Frede Nielsen VVS a/s, klar til at hjælpe. Daniel som har udført installationen, kan meget hurtigt vise os, hen til de steder på installationen, hvor vi mener, der skal udtages vandprøver.

Herefter laver vi vandanalyserne på stedet og Ib, får resultaterne med et samme, mens vi er der.


Ventetiden på vandprøver fra et laboratorie, er fra dage til uger, afhængig af, hvilke bakterier du leder efter. Den tid har mange ikke eller, de ønsker svar med det samme og derfor er, hurtige vandanalyser, det helt rigtige valg for dem, som det også var, for Enemærke og Petersen i dette tilfælde.

Hurtige vandanalyser har aldrig ventetid - så der spares meget tid, hver gang i processen, at der skal tages vandprøver.

Med det samme har entreprenøren, et overblik over problemets omfang

Koldtvandsinstallationen så fin ud og alle vandanalyser, lå væsentligt under grænseværdierne. Desværre havde prøverne på varmtvandsinstallationen, værdier der er op til 10 gange højere, end de anbefalede max. Værdier.

”Allerede da vi fandt ud af, at kvaliteten af koldt vand, der kom ind i bygningen, kontra det kolde vand, der kom ud, ved fjerneste tapsted, i alle 3 bygninger, var fint og at samme kvalitet, har vi allerede fået luset ud i, hvor stor udfordringen, den kunne være. Så ved vi allerede der, at problemet kun er omkring varmtvandsinstallationen." fortæller Ib Brohus 

"De analyser der blev foretaget, gav mig ro på og en afklaring på, hvor vi skulle fokusere vores indsats”

Ib René Brohus - Projektleder Enemærke og Petersen

Beslutninger skal og bliver, truffet hurtigt, da tiden er knap

Ud fra resultaterne, blev Ib sat ind i, hvordan at probleme,t med de høje værdier, kunne løses. I det her tilfælde, var en desinfektion det helt rigtige, men tiden var nu meget knap. Herefter bestilte entreprenøren en rensning af hele varmtvandsinstallationen. 

”Om det var coli forme bakterier,  legionella bakterier eller noget tredje, der var for meget af, fik vi ikke noget af vide om, og det var jeg sådan set, også ligeglad med. Vi har 10 gange over, den anbefalede værdi og så var der ikke andet at gøre, end at sætte end desinficering i gang”, udtaler Ib Brohus

Rensning og afsluttende kontrol på 2 dage, i 3 meget store skolebygninger

Fra vi har taget vandanalyserne, går der 3 dage, før alle vandinstallationerne er renset. Straks efter rensningen, blev der foretaget en kontrolmåling, som også bekræftede, at det varme vand, nu kunne tages i brug og at Enemærke & Petersen, roligt kunne overdrage skolen, til bygherren.


Vil rensningen komme problemet til livs?

Forud for rensningen, var der en bekymring for, om problemstillingen kunne komme til livs. Efter en grundig forklaring om, hvordan vi med vores rensemetode, sikrer en komplet rensning, var projektlederen Ib, ikke på noget tidspunkt i tvivl om, hvordan det hele skulle foregå.

2 vigtige nøglepunkter for at få succes med en rensning

1

Hele den inficerede installation skal renses helt ud til tapstedet

Hvis en rensning for bakterier skal lykkedes, er det et must, at man får desinficeret alle rør helt ud til alle tapstederne. 

I det her tilfælde, målte vi os frem til, med LuminUltra vandanalyser, at det kun var varmeinstallationen, der skulle renses. I andre tilfælde, kan du være heldig, at det kun er en mindre del, af installationen. Det ved du kun, hvis du måler dig frem, med vandanalyser, og det kan du lynhurtigt med LuminUltra.

2

Brug effektive og egnede renseprodukter rigtigt

Desuden er det afgørende, at du bruger, de rigtige desinfektionsprodukter, så hverken installationen eller dem der arbejder med produkterne, tager skade. Produkterne skal doseres i den rigtige mængde, i den rigtige tid, med præcise og effektive maskiner og metoder. 

Med LuminUltra vandanalyser, kan du afgøre, hvornår rensningen er færdig. Yderligere sikres du med PH-Strips, at alt renseprodukt, er ude af installationen, i samtlige tapsteder. 

”Jeg havde i stor grad indflydelse, på selve opgaven. Vandanalysen og desinfektionen skulle være opnået, inden vi kunne aflevere. Det var vigtigt, at opgaven blev udført, ekstraordinært hurtigt. Det virkede bestemt, som om opgaven, blev opprioriteret. Det er rigtig optimalt, specielt når man står, lige op til en afleveringsperiode.”

Ib René Brohus - Projektleder Enemærke og Petersen

Entreprenøren, kan nu bevise, at vandinstallationerne var i orden, ved overleveringen af skolen

Nu ved bygherren a,t hvis nogle elever får dårlige maver på skolen, så er det i hvert fald ikke pga. vandinstallationen.

Det ville måske normalt, være noget af det første, man vil pege på, når der lige er lavet nye vandinstallationer. Det vil entreprenøren, kunne slå tilbage, med dokumentation om, at der er foretaget vandanalyser inden desinficering, foretaget desinficering, og efterfølgende vandanalyser, der dokumenterer at vandkvaliteten er i orden. ”Det giver os ro i maven” udtaler Ib Brohus.

Vandanalyserne gik fra at være 10 gange over anbefalede værdier til slutteligt at være langt under.

Har fået meget god viden med sig

Ib fremhæver de tips, han også har fået, ifm. at lokalisere årsagen til problemerne. I det her tilfælde, var det at bygningen, havde være uden drift, som giver gode betingelser, for bakterier og biofilm. Samtidig, havde installationen også stået med varmt vand på, da den blev lukket ned, hvilket undertiden, har skabt optimale vækstmuligheder, for bakterier.

Den læring har Ib taget med sig således, at når en varmtvandsbeholder sættes i gang, så skal der også være drift på bygningen, for minimere risiko for bakteriedannelse.

Prisen giver god mening

”I første om gang kunne prisen godt virke høj, men når man finder ud af, hvad der skal til, for at få renset vandinstallationer fri for bakterier, giver prisen god mening”. Hvad havde omkostningen været, hvis nogle elever var blevet syge. For os, havde den nærmest været uoverskuelig, ift. økonomi, omdømme og samvittighed” slutter Ib Brohus.

”Vil klart anbefale, at bruge Aquatex til, at lave de indledende vandanalyser, ud fra vores eget forløb. Hvis vandanalyserne så viser for høje bakterietal, så brug Aquatex kompetencer, til at finde ud af, hvordan man kan få den her risiko elimineret, med f.eks. desinficering, som I vores tilfælde”

Ib René Brohus - Projektleder Enemærke og Petersen

Vi roser samarbejdet fordi Enemærke og Petersen:

 • Har taget det vandkvalitet seriøst fra start – også selvom det potentielt, kunne have givet dagbøder
 • Har reageret hurtigt, på de potentielle udfordringer, de har fået og har sat løsninger i gang, med det samme
 • Har haft dygtige folk, klar til at hjælpe os, med at gennemgå installationerne, hver gang, der har været brug for det

Bestil et møde og hør hvordan vi kan hjælpe dig nu

Kontaktformular

*Vælg dit arbejdsområde
 • Ejendomsdrift
 • Entreprenør
 • Marine og offshore
 • Rådgiver
 • Spildevand
 • Vandværk
 • VVS
 • Andet

Telefon: 70 260 400

Åbningstider: man-tors: 8-16, fre: 8-14

Akutsituation: tast 1 uden for åbningsstid

Mail: info@aquatex.dk

Svartider: inden for 24 timer i hverdage

98 % svarer de havde en god oplevelse med at ringe til Aquatex.

99 besvarelser

Vi betjener virksomheder i hele Danmark

Vi hjælper virksomheder i hele Danmark

Få et legionella opslagsværk

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du et opslagsværk fyldt med tips til, hvordan du skal håndtere legionella i forskellige situationer.


Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: