Ejendomsservice

Rensning af varmevekslere, kedler, beholdere, pumper, springvand og rør for belægninger og bakterier.
Bekæmpelse og forebyggelse af legionella.

  • Afkalkning af varmevekslere
  • Rensning af tilstoppede rør
  • Fjernelse af legionellabakterier
  • Rensning af beholdere
  • Resning af ventilationskølere
  • Desinfektion af vandinstallationer
  • Landsdækkende service
Rensning af brugsvandssystemer og varmeanlæg i ejendomme
Hvordan fjerner jeg legionella
Når du spørger: Hvordan fjerner jeg legionella fra mine varmtvandsinstallationer får du med garanti et af to svar.1. Chockkloring er[...]

Vandværker spilder 90.000 dage hvert år på at vente på vandanalyser!

LuminUltra brochure 2018