Rensning af afløbsrør, toiletter og urinaler for urinsten hurtigt

Rensning af afløbsrør, toiletter og urinaler for urinsten

Air-Comet tankrensningsudstyr

Rensning af afløbsrør ved toiletter, urinaler, vacuumtoiletter i ejendomme, på skibe, tog og fly.

Med tiden opstår der aflejringer af urinsten og kalk i afløbsrør til toiletter.

Rørene stopper til og belægningerne af urinsten, kalk og fækalier anses for at være vanskelige at fjerne.

Afkalkningsprodukter er virkningsløse. Men hos Aquatex finder du løsningen.

Med en T20-cirkulationspumpe og UrineScaleX cirkuleret i rørsystemet fjerner effektivt alle aflejringer af kalk og urinsten i toiletterne, urinalerne og deres tilhørende afløbsrør, så skyllevandet kan strømme frit igen.

Produkter til fjernelse af urinsten og kalk:

  • URINESCALEX MED AFKALKNING
Aquatex UrineScaleX fjerner urinsten i toiletter

Udstyr til rensning af afløb og rør:

  • 20T Cirkulationspumpe
CIP-Pumpe 20 T til afkalkning af varmeveksler og rør

Sådan fjerner du urinsten i toiletter og afløb

  1. Afløbsrørene får indført en opløsning af UrineScaleX i vand med en 20T CIRKULATIONSPUMPE.
  2. Lad blandingen cirkulere i rørene i 3-12 timer.
  3. Skyl med vand.
  4. Gentag behandlingen om nødvendigt.
  5. Udled restprodukt efter eventuel neutralisering problemfrit til kloak. - Så nemt er det.

UrineScaleX angriber ikke rørene men fjerner effektivt kalk og urinsten.

Se udførlig vejledning, sikkerhedsdatablade og brug spørgeskema til opgaven forinden.

Vi tilbyder også rensning af afløbsrør med højtryk, vand/luft samt med rensegrise.

Vi leverer også rensegrise i alle størrelser og hårdheder til rensning af større rørdimensioner.