3.-4. maj Vandværksudstilling, Roskilde

Du finder også Aquatex på FVD’s vandværksudstilling den 3.- 4. maj maj 2013 i Roskilde Kongres- og idrætscenter, Roskilde.

Besøg vores stand og lad os udveksle erfaringer om, hvordan vi sammen sikrer forsyningen af friskt, rent drikkevand til forbrugerne og sparer på energiforbruget.

Del viden - meld dig til

Bjarne Ravn

Rådgiver vandværker, industri, ejendomsselskaber, søfart og offshore om forsyningssikkerhed, driftsoptimering, legionella, energibesparelse og drikkevand.