Efter corona-krisen: Sådan sikrer du hurtigt vandkvaliteten i skoler og kontorer

Bygninger, der har stået ubenyttede hen i ugevis, har forhøjet risiko for legionella og andre bakterier i både det kolde og det varme vand, fordi bakterierne har haft gode vækstbetingelser i det stillestående vand.

Inden skoleelever, ansatte og borgere indtager børneinstitutioner, sportsfaciliter og kontorer er det derfor vigtigt, at vandinstallationerne bliver testet for bakterier, så ingen bliver syge.

På denne side sætter vi dig ind i, hvordan du nemt og hurtigt, kan undgå, at folk bliver syge, når bygninger tages i brug igen.

Kan man nøjes med at skylle vandsystemet igennem?

Det er aldrig en dårlig ide, at gennemskylle dine vandsystemer. Helst med vand over 60 grader - helt ud i yderste aftapningssted og egentlig gerne ugentligt. 

Udfordringen vil ofte være biofilmen i rørene. Det er stedet hvor størstedelen af bakterierne befinder sig og ikke noget en skylning fjerner. Når vandinstallationer har mindre eller intet forbrug i længere tid, er der gode betingelser for både biofilm og bakterier. Hertil kommer også flere betingelser, som installationens udformning, forbrug før/under krisen mm.

Derfor er det meget svært at sige om skylning eller desinfektion, som man plejer, vil være nok, til at undgå bakterieproblemer. Hvis man måler vandkvaliteten, efter man har gennemskyllet og evt. desinficeret, er man med det samme sikker på om bygningen kan tages i brug eller ej.

Metoden der er udviklet, er lavet for at det kan gøres hurtigt og med mindst mulig besvær for de ejendomsansvarlige.

Lange ventetider på vandprøver reduceres til minutter

Normalt tager det 2-5 dage at teste vandkvaliteten med almindelige vandanalyser. Legionellatest kan tage op til 14 dage. Det er nok de færreste der har tiden nu til at vente på det.

Med LuminUltra kan du selv analysere vandkvaliteten for bakterier og legionellarisiko på 5 minutter.

LuminUltra bruger 2. generation ATP - ikke at forveksle med almindelig ATP-test. 2. generation af ATP er mere præcis en nogen anden målemetode.

Det er muligt, med den rette planlægning og LuminUltra, at teste vandinstallationerne i 20 - 30 bygninger om dagen.

I løbet af 1-2 timer kan enhver, uden forudgående kendskab, lære at udføre perfekte vandanalyser. Det foregår med video og med praktisk træning.

Se hvorfor hurtige vandanalyser kan spare dig tid, penge og bekymringer

Det kan måske være lidt svært at forstå, hvordan hurtige vandanalyser, kan få løst din opgave hurtigere

Derfor har vi lavet denne infografik, der simpelt illustrerer, forskellen på en opgave løst med og uden LuminUltra hurtig vandanalyser. 

Se hvorfor bakterieproblemer i bygninger kan løses langt hurtigere og sikkert med LuminUltra

Klik på billedet

Gratis whitepaper

Rådgivende ingeniørfirma RAMBØLL har udgivet: “Bakterier i brugsvand”, hvor de anbefaler metoden til at komme hurtigt og sikkert tilbage i drift.

Sådan screener du med LuminUltra

1. Vand hældes i prøvebæger fra udvalgte aftapningssteder

2. Vandprøve klargøres og sættes i analyseapparatet

3. Resultatet vises direkte i din app og du ved om bygningen kan igangsættes.

Vi vejleder dig og dine medarbejdere i, hvor i bygningerne vandprøverne bør tages. Hvor mange vandprøver der skal tages i hver bygning, kommer an på, hvilken risikogruppe bygningen ligger i.

2-5 vandprøver giver et godt billede i de fleste bygninger.

App'en giver dig overblikket

Den medfølgende app, LuminUltra Cloud, giver et overblik over resultaterne fra dine vandanalyser, fordelt på dine bygninger og de steder i bygningen du har taget vandprøver.

Det er nemt at dele dine data med dine kollegaer. Du vælger selv, hvilke data du vil dele.

Vandanalyser og beslutning om handling

LuminUltra-analyserne giver øjeblikkeligt et klart svar på, hvad der skal ske.

Måles der et totalt antal levende bakterier:

  1. Under cATP 5 pg/ml (picogram pr. milliliter): er vandkvaliteten er i orden. Der er ingen legionellarisiko.
  2. cATP 5 pg/ml - cATP 10 pg/ml: er der et let forhøjet bakterieniveau. Bygningen kan tages i brug, men der skal tages opfølgende vandprøver.
  3. Over cATP 10 pg/ml: Vandkvaliteten er ikke i orden. Kog drikkevandet. Undgå brusebad. Bestil service.

Hvilke bygninger skal screenes?

Hvilke bygninger der skal screenes og i hvilken rækkefølge, afhænger af den risikoanalyse der er foretaget. Har du ikke foretaget en risikoanalyse på jeres bygninger, kan du få din rådgiver til at hjælpe dig.

Risikoanalysen afklarer bl.a. hvilke bygninger, der har høj risiko for at smitte mange mennesker og syge mennesker.

Med LuminUltra udstyr kan du tjekke ca. 30-40 bygninger om dagen.

Metode til at screene 30-40 bygninger om dagen

Opret central modtagelse af vandprøverne.

For at kunne udnytte LuminUltra-udstyret optimalt, er det mest effektivt at oprette et korps af vandprøvetagere.

De afleverer løbende vandprøverne på et centralt sted, hvor vandprøverne analyseres med LuminUltra og registreres i LuminUltra Cloud.

Der bør være 2-3 personer uddannet til at analysere vandprøverne, så de kan arbejde 1-2 timer ad gangen.

Der skal være adgang til at kunne opbevare vandprøverne på køl.

Alle vandanalyserne registreres i det medfølgende administrationsmodul: LuminUltra Cloud.

Det giver øjeblikkelig oversigt over forløbet til alle relevante personer, så der kan tages hurtige beslutninger.

Modulet kan bruges til at planlægge og styre kontrollen af alle bygninger.

Kom hurtigt i gang med at screene bygninger

1

Vælg den prismodel der passer bedst til din situation

Vi har lavet 3 prismodeller så du er sikker på at der er en model der passer til din situation. Du kan købe, leje eller få os til at gøre det hele. 

2

Dine medarbejdere læres op af os

Hvis du har valgt modellen hvor du leje eller køber muligheden for selv at screene bygninger, lærer vi dine medarbejdere op. Analyseudstyret, LuminUltra, er man fortrolig med efter 1-2 timers instruktion. Det foregår med video og med praktisk træning. Vandprøver til LuminUltra kan man lære at udtage på 2 minutter.

3

I screener dine bygninger

 I kan nu få screenet alle Jeres bygninger, så de kan tages sikkert i brug efter krisen. 

Hold dine bygninger sikrer med effektiv egenkontrol

I flere kommuner bruges LuminUltra allerede, som værktøj til at kontrollere vandkvaliteten i bygninger. Se cases.

Ud fra en risikoanalyse på alle kommunens, vurderes det hvor ofte, og hvor mange vandprøver der skal udtages årligt på de enkelte bygninger. Bygninger med høj risiko får tage flere vandprøver og bliver oftere tjekket. 

Der er flere tidspunkter, man altid bør holde øje med vandkvaliteten og det kan være nyttigt, at have LuminUltra ved hånden

  • Hvis vandforbruget i en bygning falder. Det kan være ved ferier, hvis færre bruger bygningen eller der er lavet initiativer der sparer vand. Så kommer vandet til at opholde sig længere i rørsystemerne og det øger risikoen for bakterieproblemer
  • Hvis vandinstallationerne ændres. Det kan både være efter en reparation eller en udvidelse. Når rørsystemer ændres opstår nye muligheder for bakterieproblemer.
  • Hvis bygninger skal anvendes til nye formål. Det kan være flere eller færre skal bruge bygningen, syge eller svage skal til at opholde sig i bygningen - hvilket ændrer bygningens risikogruppe.

CASE: Skive Kommune

Læs hvordan Skive kommune under 2 forskellige alvorlige legionellatilfælde har fået hjælp fra LuminUltra.

fanoe kommune

Bekymringer om 20 gamle og nye bygninger 

Læs hvordan Fanø Kommune beskytter borgere, turister og medarbejdere med hjælp fra LuminUltra

Få et legionella opslagsværk

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du et opslagsværk fyldt med tips til, hvordan du skal håndtere legionella i forskellige situationer.


Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: