Rensning af vandrør og vandledninger

Afkalkning af rør i Borgmesterhaven, Frederiksberg

Afkalkning af vandrør Borgmesterhaven i Frederiksberg

Rensning af vandrør, ledninger, radiatorer og varmevekslere i
ejendomme, industrier, på vandværker og skibe

Få renset dine installationer til drikkevand, brugsvand, varme og køling hurtigt og uden behov for dyre udskiftninger.

Vi foretager rensning af vandrør og andre installationer med alle typer belægninger såsom kalk, okker, rust, slam, gips, urinsten, fedt, olier, glykol og bakterier herunder legionella.

Bestil en besigtigelse af opgaven
RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Vi har renseteams over hele landet - 

Referencer

Rensning af 15 km Tissø ledning på 24 timer
Foto: Kalfor - De "døde svampe" efter rensningResume: Aquatex Water Management i samarbejde med Rensman AB og Kalundborg Forsyning renser[...]
Aquatex renser rør på Færøerne
På Færøerne drikker man vand fra fjeldene. Ligeså imponerende naturen er, ja ligeså rent er deres drikkevand. Project Manager Kim[...]

Laboratorietest

Ved særlige vanskelige belægninger foretager vi en laboratorietest af belægningerne, inden vi kommer med et forslag til en fremgangsmåde for rensningen.

Derfor er der behov for regelmæssigt at få renset industrirør, således at omkostningskrævende driftsstop kan undgås, og energiforbruget samt CO2-udslip kan nedsættes.

Hurtig rensning af industrirør

Når rørsystemer og procesanlæg skal renses, lægger kunderne vægt på:

 • kortest muligt driftsstop. Derfor er det vigtigt, at rørsystemerne kan renses på stedet uden at skulle adskilles eller transporteres væk
 • længst mulige renseintervaller. Når processystemerne renses med de miljøvenlige Aquatex-produkter, bliver selv de mest utilgængelige steder helt fri for belægninger, hvilket betyder, at der går længere tid inden næste service.
 • bevaring af overflader og pakninger. Med henved 100 renseprodukter til rådighed er der altid et, der er skræddersyet til opgaven. Det betyder længere levetid for for processystemerne.
 • mindre energitab.
  Når rør og overflader er renset helt rene, er flowet optimalt og energitabet mindst muligt.
 • miljøbevisthed og sikkerhed
  Aquatex' renseprodukter er ugiftige og nemme at bortskaffe efter brugen.
 • Økonomi. Renseprodukterne er effektive og virker hurtigt, Det giver et lavt tids- og produktforbrug og en økonomisk rensning.

RING TLF: +45 70 260 400 - eller skriv email
- Vi har renseteams over hele landet - 

Se Teknologisk Institut råd om energibesparelser.

Rensning af industrirør for belægninger

Med Aquatex Water Management kan vi:

 • fjerne belægninger af carbonater i rørsystemer
 • afkalke rørsystemer
 • fjerne glødeskaller i rørsystemer fra svejsninger
 • fjerne slam, sand og silikater i rør
 • affedte rør og fjerne olier, fedt og fedtede aflejringer
 • fjerne biobelægninger, slim, alger i rørsystemer
 • fjerne aflejringer af mangan, okker, rust, korrosioner
 • fjerne selv svære belægninger af urinsten, gips og kedelsten
 • fjerne, olie, fedt og glykol
 • desinficere rørsystemer og fjerne kim, bakterier som coli og legionella

Hvordan får du renset dine rørsystemer

1. De fleste rørsystemer kan renses på stedet med CIP-rensning (en cirkulationspumpe fører renseproduktet rundt i rørsystemet i nogle timer). Det vil sige, at vi behøver ikke at demontere enheden, der skal renses. Det sparer tid og omkostninger.

2. Rensning med Ekopig rensegrise, der i forskellige typer og dimensioner spules gennem rørsystemerne.
Selv skiftende dimensioner, vanskelige bøjninger og ventiler behøver ikke være et problem for vores erfarne renseteams.

3. Spuling af rørsystemerne med ​luft/vand under højt tryk.

Vi råder over alle metoder til effektiv rensning af fjernvarmeledninger, vandledninger og industrirør.​

Vi skal vide noget om volumen i systemet, arten af belægningerne, omfanget af dem og hvilke typer overflader, der indgår i rørsystemet (stål, rustfri, letmetaller, PVC etc.)

Når vi kender disse oplysninger, kan vi anbefale den mest fordelagtige metode til rensningen og renseprodukter samt varighed.

 • Spar omkostninger og dyre udskiftninger af rør
 • Få renset dine vandrør hurtigere
 • Nedsæt dit energiforbrug med 30-50%
 • Minimer risikoen for driftstop, manglende vand, varme og køling
Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Bjarne Ravn  - Direktør Aquatex Water Management

RING
TLF: +45 70 260 400 - eller skriv email

- Vi har renseteams over hele landet -