RENSNING AF RØR FOR KALK, OKKER, RUST


Har du problemer med tilstoppede vandledninger, industrirør, varmeledninger, stikledninger eller afløbsrør, får du effektiv renseservice og renseprodukter til alle typer ledninger her.

Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Bjarne Ravn

​Få et tilbud på en rensning af dine rør, ledninger og afløb

- RING: TLF: +45 70 260 400 -

Vil du selv rense ledninger og rør, så ring for rensegrise og udstyr.

- du får en priside samme dag. Vi har renseteams over hele landet - også tæt på dig.

Rensning af rør og ledninger for kalk, rust, okker, fedt, olier

​Mekanisk eller kemisk rørrensning

Rør og ledninger af en hver art og med selv de vanskeligste belægninger af kalk, kedelsten, gips, urinsten, okker, rust, korrosioner, biomaterialer, skidt, fedt, olier og bakterier bliver helt rene efter den rette behandling med rensegrise, spuling med luft/vand eller med kemisk afrensning.

Store rørdimensioner renses mest økonomisk ved at sende en defineret række af rensegr​ise gennem rørene med et kraftigt vandtryk.

rensning af rør og dræn for urinsten i EVAC og toiletter
Rørrensning kemisk - efter

Efter hver gennemløb af rensegrise vurderes hvilken type rensegris, der er behov for til næste gennemløb indtil rørledningen er ren.

Alternativ spuler vi rørene med luft og vand, så belægninger og slam løsnes og spules ud​.

Kemisk rensning bruges oftest til mindre rørdimensioner, som et supplement til mekanisk rensning eller ved vanskeligt tilgængelige rør og ledninger, hvor opgravning skal undgås.

Aquatex råder over 100 effektive renseprodukter, der kan fjerne de flest forekommende belægninger i alle typer rør og ledninger.

​Trykprøvning og desinfektion af ledninger

Skal du have trykprøvet dine rør og ledninger eventuelt med samtidig miljørigtig desinfektion, er du i de bedste hænder hos Aquatex.

Vores specialister anvender det sikreste trykprøvningsudstyr og du finder ikke nogen med mere erfaring i desinfektioner af selv meget store vandledninger.
Kun Aquatex' specielle desinfektionsprodukter løser den type opgaver.

Alle størrelser i EKOPIG rensegrise - klarer svære bøjninger og skift i rørdimensioner

rensegrise til rørrensning

Bestil rensegrise på TLF: +45 70 260 400

Renseteams tæt på dig

Aquatex har profesionelle renseteams over hele landet og dækker også Sverige, Norge og Tyskland.

Referencer

  • Kalundborg Forsyning - rens af 12 km ledning x Ø 500 mm inden for 24 timer
  • Råvandsledninger på vandværker renset - med op til 50% energibesparelse
  • Kraftværker - ledninger til havvandskøling renset for muslinger og biomasse​
  • Raffinaderier - affedtning og fjernelse af fastbrændte olier ved omstilling af produktion
  • Industrier - rensning for korrosioner og desinfektion af rørstrenge​
  • Skoler og børnehaver - fjernelse af skæreolier i drikkevandsrør
  • Universiteter og erhvervsskoler - rensning af vandrør for bioslam
  • Ejendomsselskaber - rensning af vand- og varmerør for korrosioner
  • Skibe og borerigge - rensning af rørsystemer for belægninger og bakterier​

RING FOR ET OVERSLAG

TLF: +45 70 260 400

- eller send en email​