Sådan bliver dine gamle rentvandstanke som nye

Vi finder alle fejl og skader - og renoverer så din tank bliver som ny!

 • Rentvandstanke er årsagen til de fleste drikkevandsforureninger
 • Nedbrudte, porøse overflader og gamle rørføringer truer drikkevandsforsyningen
 • Rentvandsbeholderne bliver inspiceret alt for sjældent og ofte uden at blive tømt og renset ned. Det betyder, at de har mange skjulte fejl, der bare venter på at forårsage en forurening.
inspektion af rentvandstanke og renovering

Hej, jeg hedder Bjarne Ravn og er projektchef og medejer af Aquatex Water Management.
Jeg har hjulpet en del vandværker med renovering af rentvandstanke.

Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Bjarne Ravn
Aquatex Water Management

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du kontrollerer dine rentvandsbeholdere

Først og fremmest skal du planlægge 1 årlig inspektion af din drikkevandstank. Ja, jeg mener 1 gang om året! Og det ER nødvendigt. Vand er særdeles effektiv til at nedbryde alle materialer. Også beton og stål.

Du får nemt en opfattelse af, at beton og rustfrie rør er nærmest uforgængelige. Det er de ikke, viser utallige tankinspektioner. Betonen slår revner og nedbrydes af vandet. Rørgennemføringerne og rørene bliver utætte. Du får indsivning i tanken og en forurening, der spreder sig til hele værket - og til forbrugerne.

Hører du til dem, der springer ​over hvor gærdet er lavest - men ikke billigst - og laver en "Jacques Cousteau undersøgelse" af din tank - du ved, ham med undervandsoptagelserne fra 70'erne, så opdager du langt fra alle skader og revner.
Tanken skal tømmes og renses, viser vores smertelige erfaringer, hvis du ikke bare vil have halvt arbejde, skjulte fejl - og masser af problemer bagefter.

Det svarer lidt til, som jeg fortalte på Danske Vandværkers seminar for nylig, at du på en vinterdag går til læge for at få en helbredsundersøgelse.
Læg venligst tøjet, siger lægen, så jeg kan undersøge dig.
Nej tak, det har jeg ikke tid til, svarer du, og jeg fryser.
Hvis jeg ikke kan få lov til at undersøge dig grundigt, kan jeg desværre ikke kontrollere om du er rask, slutter lægen.​

Inspektion af din rentvandstank - når den er tømt og renset!

Jeg smider lige et lille udpluk af billeder fra rentvandstanke. Her ser du nogle katastrofale fejl, der ikke blev opdaget ved den forrige kontrol med vand på tanken.

Utæt dæk i rentvandstank

Drypstenshule?

Utæt rørgennemføring i rentvandstank

Utæt rørgennemføring

Utæt dæk i rentvandstank

Utæt støbeskel

En rensning afslører hvad skidtet dækker

Når tanken er tømt, skal den renses. Ikke med højtryk ! Det smadrer alle overfladerne. Nej, vi bruger en skånsom men meget hurtig rensning med TankClean Super renseprodukt til drikkevandstanke. Check lige ud på videoen her, hvor nemt og effektivt det fungerer.

Se hvad kun en tømt tank afslører

Når tanken er tømt for vand og helt ren, varer det kun kort tid, før skjulte revner og sprækker afslører sig. Se billedet her:

​Efter det indre vandtryk er taget af tanken, vil eventuelle utætheder udefra vises som mørke plamager i tanken. Det vil aldrig kunne ses i en tank fyldt med vand. Det indre vandtryk vil delvist forhindre overfladevand i at trænge ind. Med skiftende tryk inde i tanken og udenfor, vil der kunne opstå en forurening - en forurening, der kan tage meget lang tid at finde.

Revner og utætheder i rentvandstank

Hans og Grethe og de mørke kræfter i drikkevandstanken

Der var en gang en tank med det dejligste drikkevand dybt nede under et lille nydeligt vandværk, som den trofaste vandværksbestyrer, Hans, passede og plejede som sit eget barn.

Fruen i huset derhjemme, Grete, mener nu, at Hans pusler vel meget om værket. Gulvene er blanke, også ved pumperne, og de mange snoede rør har ikke et støvgran. Hans får tit ros for sit velplejede vandværk, og det er hans stolthed.​

Ud i byen strømmer det klareste, rene drikkevand. Hans ​er på nik og smil med alle i byen, for de kender ham og drikker allesammen hans vand.

​Langt ude på marken ved en lille skov pumper vandværket sit fine vand op og ind på vandværket. Først passerer vandet et filter. Bagefter bliver det iltet, inden det endnu en gang bliver filtreret og pumpet ned i rentvandstanken.

Når Hans viser sit vandværk frem for besøgende, og de ser, hvor flot det skinner, er alle overbevist om - ligesom Hans - at det er et vandværk med styr på driften og vandforsyningen.​ Her er kun det bedste godt nok.

Men nede i dybet lurer mørke og usynlige kræfter​, der truer med at ødelægge idyllen.

Rentvandsbeholderen er støbt i solid og nærmest uforgængelig beton. Det var gamle Ole, som Hans' forgænger blev kaldt, der for snart en menneskealder siden fik opført vandværket efter den tids regler og viden. Det var kvalitetsarbejde, fastslog Beton-Bent, byens førende entreprenør.

​Vand har magiske kræfter. Det kan udgrave kæmpe kløfter, flytte tonsvis af jord og sand, udhule klipper og skylle hele byer væk. Vand kan også ganske, ganske langsomt æde sig igennem stærke stålrør og bombesikre cementvægge. Det finder sprækker og revner og udvider dem. Nedbryder, æder.

​I dybet arbejder også vandets forbundsfælle og fjende: den slimede biofilm. Svampe, alger og bakterier i biofilmen æder og gnaver ubønhørligt langt ind i den tilsyneladende uforgængelige beton. De skjuler deres arbejde under en uskyldig rødbrunlig overflade dækkende et hvert spor.

Når Hans en sjælden gang forsigtig åbner tankdækslet for at få et kig ned i tanken, ser​ alt tilforladeligt ud. For han har hørt fra Gamle Ole mange år tidligere, at man helst skal røre så lidt ved vandforsyningen som muligt. Og det han han også hørt fra mange andre.

​Imens huserer vandet, biofilm og bakterier uforstyrret. Og det skulle være ganske vist ifølge de højeste læreanstalter. Og de står til troende.

Udenfor i den den sorte muld regerer kræfter, der er mindst lige så mægtige som vandets. Kolde vintre, stegende somre og efterårs regnmasser får jorden rundt om drikkevandstanken på Hans' vandværk​ til at skubbe, klemme og mase til den megasolide betontank.

Den knager højt i fuger og revner under de vældige kræfter fra jorden, men Hans hører ingen ting. Intet nyt er godt nyt, synes at være hans motto. Og hvad man ikke ser, har man ikke ondt af.

År for år bliver den ellers fine tanke furet af revner og sprækker. Det skiftende tryk inden for og uden for tanken gør det en dag muligt for regnvandet at sive ind i tanken. Regnvand med grimme colibakterier og masser af føde til de altid formeringslystne bakterier.​

​Først bliver et par stykker syge i byen. Så flere. Og snart falder mistanken på det ellers fine drikkevand fra Hans' vandværk. Vandprøver i hobetal. Kogepåbud fra embedslægen. Sure forbrugere ringer og skælder ud, fordi de skal hente vand i dunke og har ondt i maven. Det er ikke helt så sjovt for Hans at gå ned gennem byen. Ingen smiler. Alle vil vide, hvordan det kunne gå så galt. Telefonen ringer nat og dag. Aviserne skriver mindre pæne ting om Hans og vandværket.

​Der går flere uger med dyre vandprøver og skylning med masser af vand. Det hjælper ikke. Så bliver der taget kraftigere skyts i brug. Gennemgående desinfektioner og på det ene og det andet. Det hjælper heller ikke. Borgerne må stadig hente vand.

Til sidst beslutter Hans at få hjælp til at finde forureningskilden. Det viser sig, at det er den ellers på overfladen fine rentvandstank, der er utæt. Da den bliver renset helt i bund, træder sprækker og sætningsrevner tydeligt frem, og reparationerne kan planlægges.

Da alle rørføringer, samlinger og revner er blevet repareret, og tanken indeni har fået en ny, flot og mere modstandsdygtig overflade​, er den atter klar til at levere det fine, rene drikkevand ude fra boringen.
Alle i byen er glade og smiler igen til Hans, når han er ude for at handle for fru Grete.

Nu har Hans aftalt med bestyrelsen​, at en gang om året bliver rentvandstanken tømt og kigget efter. Er der kommet belægninger og biofilm på de renoverede vægge, får de en hurtig rensning ved samme lejlighed. Det er billigere i det lange løb. Og Hans kan nu bedst lide, at forbrugerne smiler til ham.

Fra nedslidt og utæt rentvandstank til en ny

 • Inspektion af rentvandstanken hvert år giver sikkerhed 
  Fordi når tanken er skjult, er riskoen ikke væk. En grundig inspektion tager kun et par timer og koster ikke meget mere end en vandprøve.
 • Tøm tanken for inspektion og efterlad ikke skjulte fejl
  Når du vælger at kontrollere din drikkevandstank uden vand, har du samtidig valgt den mest sikre metode til at afsløre alle revner og fejl. Det er der økonomi i.
 • Lad din gamle tank blive som ny
  Et eftersyn med en afrensning og et budget for en renovering, er dit beslutningsgrundlag, når du skal forvandle din gamle drikkevandsbeholder fra udtjent til skinnende ny.

Få din egen projektchef

SÅDAN BLIVER DIN RENTVANDSBEHOLDER SOM NY

Nu vil jeg skitsere, hvad andre vandværker har fået, da de valgte at få fornyet deres gamle rentvandsbeholdere.

 1. Det hele begynder med, at vi mødes, og du får en grundig gennemgang af et renoveringsprojekt eventuelt sammen med din bestyrelse for vandværket. Du kan samtidig få adgang til referencer fra andre vandværker, der har været i samme situation som dig.
 2. Vi aftaler en forinspektion af din tank. Efter kontrollen får du en foreløbig rapport.
 3. Næste trin er en speciel afrensning og en notering af alle fejl og mangler med fotodokumentation, og du får et løsningsforslag med budget og tidsplan omhandlende alle dele af renoveringen.
 4.  Når du har godkendt renoveringsplanen, styrer vi hele renoveringen, og rapporterer løbende til dig.

Hvad siger dine kolleger om vores tankrenoveringer

“Først da vi fik tømt tanken helt, opdagede vi alle revner og skader ...”

“Det er simpelthen for usikkert at inspicere rentvandstanken uden at tømme den. Alt for mange fejl gemmer sig bag belægningerne eller afsløres først, når tanken er udtørret. Det kan blive dyrt, hvis renoveringsarbejdet skal laves om.”

Ole Hansen
- Driftsleder, Faarevejle St. Bys Vandværk
John Doe UI/UX Designer

Begynd din tankrenovering her

Bestil et formøde hos mig og få et overblik over, hvordan din rentvandstank kan blive fremtidssikret på et økonomisk fornuftigt grundlag.

Renovering af rentvandsbeholdere hos Fårevejle Vandværk

Vi holder tiden og budgettet


Bjarne Ravn - tankrenovering
Bjarne Ravn
Aquatex Tankrenovering

Om forfatteren

Siden 1992 har vi haft eneimporten af renseprodukterne til tanke - i dag udfører vi også opgaver på Færøerne, Island, Norge, Sverige og Åland (selvstændig ø under finsk herredømme).

Vi har renset og desinficeret rentvandstanke efter vores helt egen metode siden 2001. De senere år har vi på opfordring fra vandværkskunder påtaget os hele opgaven med tankrenovering i et samarbejde med Danmarks dygtigste firmaer til rensninger, rørarbejder, betonarbejde, reparation af revner og utætheder, pudsning og coatning. Det er din sikkerhed.

Hvad er fordelene

 • En renoveret rentvandstank, der holder i mange år.
 • En fremtidssikret vandforsyning.
 • Minimum af arbejdsindsats.
 • Fuld styring og kun et ansvarligt firma.
 • Billigere vedligeholdelse af tanken.
 • Mange referencer fra kendte vandværker.

Hvad taler imod

 • Tanken er ude af drift i et par uger
 • Der kan afsløres flere fejl end først antaget.
 • Eventuelle omkostninger til vand udefra og etablering af alternativ vandforsyning.
 • Usikkerhed over for nye metoder til rensning og renovering.

Her er hvad en tankrenovering giver dig

 • Forinspektion af tanken
 • Afrensning af alle belægninger
 • Inspektion med fotorapport
 • Budget og plan for renovering
 • Styring af hele renoveringsprojektet
 • Idriftsætning med vandprøver

Ring TLF: +45 70 260 400 

Inspiceret
ISO 9001 ISO 14001

Garanti for kvalitetsarbejde

Vi følger renoveringsplanen som beskrevet i fotorapporten og aftalt med dig. Du får en afrapportering for hver delopgave, der er udført. Du kan følge med i tidsplanen. Efter renoveringen gennemgår vi sammen alt arbejde og dokumenterer det. Vi går ikke før, rentvandstanken er sat i drift og leverer rent drikkevand.

br

Spørgsmål vi ofte får

Hvad hvis jeg ikke kan undvære vand?

Hvem klarer eventuelle reparationer?

Er det sikkert at tidsplanen holder?

Hvilke kvalifikationer er tilstede?

Er det dyrt?

Er der referencer?


P.S.: Du behøver ikke at gå i uvished. Hvad tilstand er min rentvandsbeholder i lige nu? Fik vi fundet alle fejl sidst vi inspicerede tanken? Hvad koster en drikkevandsforurening?

Få klarhed nu - bestil en inspektion og få en rapport over din rentvandsbeholders tilstand. Det er god økonomi. Ring TLF: +45 70 260 400.

Ja, kontakt mig om inspektion af rentvandsbeholder med fotorapport