Sådan bliver dine gamle rentvandstanke som nye

Vi finder alle fejl og skader - og renoverer så din tank bliver som ny!

 • Rentvandstanke er årsagen til de fleste drikkevandsforureninger
 • Nedbrudte, porøse overflader og gamle rørføringer kan true din drikkevandsforsyning
 • Rentvandsbeholderne bliver inspiceret alt for sjældent og ofte uden at blive tømt og renset ned. Det betyder, at de kan have mange skjulte fejl, der bare venter på at forårsage en forurening.
inspektion af rentvandstanke og renovering

Hej, jeg hedder Bjarne Ravn og er direktør i Aquatex Water Management.
Jeg har hjulpet en del vandværker med renovering af rentvandstanke.

Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Bjarne Ravn
Aquatex Water Management

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du kontrollerer dine rentvandsbeholdere

Først og fremmest skal du planlægge 1 årlig inspektion af din drikkevandstank. Ja, jeg mener 1 gang om året! Og det ER nødvendigt. Vand er særdeles effektiv til at nedbryde alle materialer. Også beton og stål.

Du får nemt en opfattelse af, at beton og rustfrie rør er nærmest uforgængelige. Det er de ikke, viser utallige tankinspektioner. Betonen slår revner og nedbrydes af vandet. Rørgennemføringerne og rørene bliver utætte. Du får indsivning i tanken og en forurening, der spreder sig til hele værket - og til forbrugerne.

Hører du til dem, der springer ​over hvor gærdet er lavest - men ikke billigst - og laver en "Jacques Cousteau undersøgelse" af din tank - du ved, ham med undervandsoptagelserne fra 70'erne, så opdager du langt fra alle skader og revner.
Tanken skal tømmes og renses, viser vores smertelige erfaringer, hvis du ikke bare vil have halvt arbejde, skjulte fejl - og masser af problemer bagefter.

Det svarer lidt til, som jeg fortalte på Danske Vandværkers seminar for nylig, at du på en vinterdag går til læge for at få en helbredsundersøgelse.
Læg venligst tøjet, siger lægen, så jeg kan undersøge dig.
Nej, så fryser jeg.
Hvis jeg ikke kan få lov til at undersøge dig grundigt, kan jeg desværre ikke se om du er rask, slutter lægen.

Inspektion af din rentvandstank - når den er tømt og renset!

Jeg smider lige et lille udpluk af billeder fra rentvandstanke. Her ser du nogle katastrofale fejl, der ikke blev opdaget ved den forrige kontrol med vand på tanken.

Utæt dæk i rentvandstank

Drypstenshule -utætheder

Utæt rørgennemføring i rentvandstank

Utæt rørgennemføring

Utæt dæk i rentvandstank

Utæt støbeskel

En rensning afslører hvad skidtet dækker

Når tanken er tømt, skal den renses. Ikke med højtryk ! Det smadrer alle overfladerne. Nej, vi bruger en skånsom men meget hurtig rensning med Aquatex TankClean Super renseprodukt til drikkevandstanke. Check lige ud på videoen her, hvor nemt og effektivt det fungerer.

Se hvad kun en tømt tank afslører

Når tanken er tømt for vand og helt ren, varer det kun kort tid, før skjulte revner og sprækker afslører sig. Se billedet her:

​Efter det indre vandtryk er taget af tanken, vil eventuelle utætheder udefra vises som mørke plamager i tanken. Det vil aldrig kunne ses i en tank fyldt med vand. Det indre vandtryk vil delvist forhindre overfladevand i at trænge ind. Med skiftende tryk inde i tanken og udenfor, vil der kunne opstå en forurening - en forurening, der kan tage meget lang tid at finde.

Revner og utætheder i rentvandstank

Fra nedslidt og utæt rentvandstank til en ny

 • Inspektion af rentvandstanken hvert år giver sikkerhed 
  Fordi når tanken er skjult, er riskoen ikke væk. En grundig inspektion tager kun et par timer og koster ikke meget mere end en vandprøve.
 • Tøm tanken for inspektion og efterlad ikke skjulte fejl
  Når du vælger at kontrollere din drikkevandstank uden vand, har du samtidig valgt den mest sikre metode til at afsløre alle revner og fejl. Det er der økonomi i.
 • Lad din gamle tank blive som ny
  Et eftersyn med en afrensning og et budget for en renovering, er dit beslutningsgrundlag, når du skal forvandle din gamle drikkevandsbeholder fra udtjent til skinnende ny.

Få din egen projektchef

SÅDAN BLIVER DIN RENTVANDSBEHOLDER SOM NY

Nu vil jeg skitsere, hvad andre vandværker har fået, da de valgte at få fornyet deres gamle rentvandsbeholdere.

 1. Det hele begynder med, at vi mødes, og du får en grundig gennemgang af et renoveringsprojekt eventuelt sammen med din bestyrelse for vandværket. Du kan samtidig få adgang til referencer fra andre vandværker, der har været i samme situation som dig.
 2. Vi aftaler en forinspektion af din tank. Efter kontrollen får du en foreløbig rapport.
 3. Næste trin er en speciel afrensning og en notering af alle fejl og mangler med fotodokumentation, og du får et løsningsforslag med budget og tidsplan omhandlende alle dele af renoveringen.
 4.  Når du har godkendt renoveringsplanen, styrer vi hele renoveringen, og rapporterer løbende til dig.

Hvad siger dine kolleger om vores tankrenoveringer

“Først da vi fik tømt tanken helt, opdagede vi alle revner og skader ...”

“Det er simpelthen for usikkert at inspicere rentvandstanken uden at tømme den. Alt for mange fejl gemmer sig bag belægningerne eller afsløres først, når tanken er udtørret. Det kan blive dyrt, hvis renoveringsarbejdet skal laves om.”

Ole Hansen
- Driftsleder, Faarevejle St. Bys Vandværk
John Doe UI/UX Designer

Begynd din tankrenovering her

Bestil et formøde hos mig og få et overblik over, hvordan din rentvandstank kan blive fremtidssikret på et økonomisk fornuftigt grundlag.

Renovering af rentvandsbeholdere hos Fårevejle Vandværk

Vi holder tiden og budgettet


Bjarne Ravn - tankrenovering
Bjarne Ravn
Aquatex Tankrenovering

Om forfatteren

Siden 1992 har vi haft eneimporten af renseprodukterne til tanke - i dag udfører vi også opgaver på Færøerne, Island, Norge, Sverige og Åland (selvstændig ø under finsk herredømme).

Vi har renset og desinficeret rentvandstanke efter vores helt egen metode siden 2001. De senere år har vi på opfordring fra vandværkskunder påtaget os hele opgaven med tankrenovering i et samarbejde med Danmarks dygtigste firmaer til rensninger, rørarbejder, betonarbejde, reparation af revner og utætheder, pudsning og coatning. Det er din sikkerhed.

Hvad er fordelene

 • En renoveret rentvandstank, der holder i mange år.
 • En fremtidssikret vandforsyning.
 • Minimum af arbejdsindsats.
 • Fuld styring og kun et ansvarligt firma.
 • Billigere vedligeholdelse af tanken.
 • Mange referencer fra kendte vandværker.

Hvad taler imod

 • Tanken er ude af drift i et par uger
 • Der kan afsløres flere fejl end først antaget.
 • Eventuelle omkostninger til vand udefra og etablering af alternativ vandforsyning.
 • Usikkerhed over for nye metoder til rensning og renovering.

Her er hvad en tankrenovering giver dig

 • Forinspektion af tanken
 • Afrensning af alle belægninger
 • Inspektion med fotorapport
 • Budget og plan for renovering
 • Styring af hele renoveringsprojektet
 • Idriftsætning med vandprøver

Ring TLF: +45 70 260 400 

Inspiceret
ISO 9001 ISO 14001

Garanti for kvalitetsarbejde

Vi følger renoveringsplanen som beskrevet i fotorapporten og aftalt med dig. Du får en afrapportering for hver delopgave, der er udført. Du kan følge med i tidsplanen. Efter renoveringen gennemgår vi sammen alt arbejde og dokumenterer det. Vi går ikke før, rentvandstanken er sat i drift og leverer rent drikkevand.

br

Spørgsmål vi ofte får

Hvad hvis jeg ikke kan undvære vand?

Hvem klarer eventuelle reparationer?

Er det sikkert at tidsplanen holder?

Hvilke kvalifikationer er tilstede?

Er det dyrt?

Er der referencer?


P.S.: Du behøver ikke at gå i uvished. Hvad tilstand er min rentvandsbeholder i lige nu? Fik vi fundet alle fejl sidst vi inspicerede tanken? Hvad koster en drikkevandsforurening?

Få klarhed nu - bestil en inspektion og få en rapport over din rentvandsbeholders tilstand. Det er god økonomi. Ring TLF: +45 70 260 400.

Ja, kontakt mig om inspektion af rentvandsbeholder med fotorapport