Tjek selv vandkvaliteten på 3 minutter med LuminUltra Water Test

- SPAR mandetimer, vandprøver og skyllevand

Hvordan virker en LuminUltra vandanalyse? (Video 2.32 min)

Herover kan du i en video på kun 2 minutter og 32 sekunder se, hvor hurtigt du kan lave dine egne præcise bakteriologiske vandanalyser.

Du tager en vandprøve.
Med engangssprøjten filtrerer du 50 ml vand og opfanger de levende bakterier.
Skyller filteret ud for levende celler med 1 ml Ultra7 ned i rør med UltraLute.

Du tager 100 myl fra røret ned i et prøveglas.
Og tilsætter 100 myl Liminase til samme prøveglas.
for at markerer de levende celler med et farvestof.
Det får alle levende celler til at lyse.
Lyset måles i PhotonMaster.
Talværdien indsætter du i en LuminUltra Cloud app eller et regneark og får beregnet kvaliteten af det testede vand.

Det tager under 3 minutter
- Du kan lære selv at udføre en vandanalyse med LuminUltra by aqua-tools på under en time
- se video.


 • check
  Optimer sikkerheden i din vandforsyning med egenkontrol af vandkvaliteten
 • check
  Sæt hurtigere i drift og spar mandetimer efter reparationer 
 • check
  Find årsager til drikkevandsforureninger samme dag
 • check
  Registrer straks dine vandanalyser på app
 • Test din vandkvalitet selv - og på 3 minutter
 • Monitorer din vandkvalitet og kom drikkevandsforureninger i forkøbet
 • Ved en drikkevandsforurening kan du på få timer og samme dag indkredse en forureningskilde og problemet afhjulpet.
  Det betyder mindre vandspild, færre omkostninger til vandprøver og mandskabstimer, samt hurtig genopretning af forsyningen.
 • Drikkevandstanke er ofte årsag til forureninger af drikkevandet. Mål vandkvaliteten periodisk på dine tanke. Sker der en udvikling af bakterieantallet i tanken, skal den inspiceres og renses. Forebyggelse er billigere end en forurening.
LuminUltra Water Test - på 5 minutter

LuminUltra Water Test by aqua-tools - på 5 minutter

"

Det (LuminUltra Water Test) er nemt at bruge , og man får hurtigt at vide, om der er noget galt med vandet.
Vil stærkt anbefale det til andre vandværker.
Evt. kan nærliggende vandværker dele .


Niels Lång driftsleder, Hjorthøj Vandværk

​Hvilke vandprøver kan jeg tage med LuminUltra Water Test?

LuminUltra Test gør dig i stand til på 5 minutter at fastslå kvaliteten af drikkevand, brugsvand, kølevand og sterilt vand med 100% sikkerhed.
Du kan også få et kit til test af ballastvand.
Aquatex har rettighederne til testkittet i Danmark.

Kan jeg bruge LuminUltra Test til det samme som en obligatorisk drikkevandsprøve?

en LuminUltra Water Test kan endnu ikke bruges som dokumentationsgrundlag, fordi metoden ikke er nævnt i regelsættet for drikkevandsprøver, men et nyt EU-direktiv om måling er vandkvaliteter åbner mulighed for også at benytte LuminUltra-metoden.

Du bruger LuminUltra til:
1. at monitorere din vandkvaliteter og forebygge problemer
2. til hurtig idriftsætning efter nye installationer og reparationer
3. samt til at afsløreforureningskilder samme dag, dekonstateres

Hvordan er det at lære at bruge LuminUltra?
Det er nemt at bruge jf. brugsanvisninger, video på hjemmeside og rækkefølge i test.

Kan man have tillid til analyseresultaterne?

Vi har kørt analyserne med LuminUltra parallelt med BactiQuant, colitest samt akkrediterede prøver vi har fået udtaget i perioden, og LuminUltra har fulgt alle disse resultater.


Per S. Havbro, Aars Vand

Vi har været meget glade for den professionelle rådgivning vi har fået af Aquatex i forbindelse med opretholdelse af vores gode vandkvalitet her i ferieparken.
Aquatex har vejledt os både i forbindelse med vores servicebygninger her på campingpladsen samt vores badeland og wellnesscenter.


Lene Slaikjær

ATP metoden til monitorering af vandkvaliteter er behandlet i denne PhD-afhandling på DTU.
(Red: I dag benytter vi ATP 2nd generation, som er endnu mere præcis.)

Oluva K. Vang 
pHd-Thesis, Danmarks Tekniske Universitet

LuminUltra vandanalyse bruger du, når du ønsker

 • at indkredse årsagen til en drikkevandsforurening​ straks og ikke kan vente flere dage på resultatet fra en standard vandprøve
 • at kende vandkvaliteten straks efter en reparation på fx. ledningsnettet
 • at holde kontrol med udviklingen af drikkevandskvaliteten i forsyningen
 • at følge vandkvaliteten i brugsvandsinstallationer, kølevand eller procesvand

Lad os mødes og prøve LuminUltra Water Test sammen
BESTIL ET MØDE PÅ TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Få sendt priser og se hvor meget du kan spare - 

LuminUltra Water Test

QGA vandanalyse kit

LuminUltra vandanalyse kit - ex. PC

LuminUltra Water Test by aqua-tools består af PhotonMaster med display og bluetooth samt kabeltilslutning til tablet og PC/Mac.

PhotonMaster​ beregner værdien af antal levende celler/bakterier i din filtrerede vandprøve udfra det lys, de udsender efter behandlingen.

Værdien overføres til LuminUltra Cloud app på mobiltelefon eller tablet, hvor vandkvaliteten beregnes som et tal for antal levende celler i vandprøven.

LuminUltra SmallLab Kit

QGA starter kit til vandanlyse

LuminUltra Starter Kit

SmallLab Kit består af 2 pipetter på henholdsvis 100 myl og 1 ml.
Pipetterne sikrer, at du får doseret de tilsatte væsker rigtigt.
Desuden er der 2 holdere til små og store prøveglas.

Sæt 100 stk. QGA vandprøver til drikkevand består af

qga test kit til analyse af drikkevand på 10 mintutter

Sæt med 100 QGA vandprøver

 • Engangssprøjter
 • Filtre
 • 4 væsker
 • Små og store pipettespidser

Sammen med PhotonMaster, SmallLab Kit er du i stand til at tage 100 vandprøver af sterilt vand, drikkevand, brugsvand, kølevand, procesvand, fjernvarmevand, havvand og på under 5 minutter kende kvaliteten.

LuminUltra Water Test: PhotonMaster, Display og SmallLab Kit

LuminUltra QGA Water Test

LuminUltra QGA Water Test

Med indholdet af LuminUltra Water Test kufferten kan du hjemme på vandværket, i virksomheden eller ude i marken tage præcise vandprøver mindre end 5 minutter.

 • Find kilden til en drikkevandsforurening på minutter.
 • Check vandkvaliteten efter en reparation og sæt straks i drift.
 • Kontroller løbende udviklingen i din vandkvalitet på udvalget testpunkter.

Hurtig fejlfinding sparer mange obligatoriske vandprøver, minimerer tidsforbruget og problemerne med manglende vandforsyning.

Det nedsætter omkostningerne til en brøkdel og forhøjer forsyningssikkerheden.

​Bestil LuminUltra Water Test på TLF: +45 70 260 400 

Referencer:

LuminUltra bruges i drikkevandsbranchen, fødevareproducenter kommuner og vandværker samt rederier og rensningsanlæg.

VIA University College
Grundfos
Skive Kommune
Løgstør Vand Amba
Hjorthøj Vandværk + 2 værker
Høng Vandværk
Brande Forsyning
SK-Forsyning
Kerteminde Forsyning

Del viden - meld til

Bjarne Ravn

Rådgiver vandværker, industri, ejendomsselskaber, søfart og offshore om forsyningssikkerhed, driftsoptimering, legionella, energibesparelse og drikkevand.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Tjek vandkvaliteten på 3 minutter med LuminUltra - og spar arbejdstimer - Hent Information og se hvordan

LuminUltra brochure 2018