Legionellabekæmpelse

FJERN LEGIONELLA FOR EVIGT

Nu kan du bekæmpe legionellabakterier i dine varmtvandssystemer en gang for alle. Vi gennemgår installationerne for fejl og risikofaktorer, renser dem helt i bund - og installerer den mest moderne og kemikaliefri vandbehandling - AnodiX. 
Fremover er du fri for at frygte legionella og andre bakterier.

Legionella desinfektion

Hurtig og diskret legionella desinfektion af varmtvandsinstallationer med et sikkert resultat og langtidsvirkning.

Vi renser og desinficerer alle rørdimensioner og alle installationstyper for legionellabakterier og pseudomonas miljøvenligt på 1 dag.

Større desinfektionsopgaver deles op i etaper, som hver tager 1 dag at rense.

Vi har veluddannede renseteams over hele landet.​ Spørg efter referencer.

Legionellabakterier er i drikkevandet

Legionellabakterierne er naturligt forekommen i grundvand og dermed over alt, hvor der løber vand. Derfor er der risiko for infektion over alt, hvor der er varme og næring.

Med de rette vækstbetingelser kan de formere sig og dermed blive farlige.
Legionella optages i lungerne gennem aerosoler - luftdampe. Fx. under brusebade eller fra køletårne.
Særligt børn, gamle og syge er særligt udsatte.

Legionellafakta

 • Infektion med legionella kan forårsage svær invaliditet eller døden.
 • Legionella kan ikke lugtes eller smages.
 • Legionellabakterierne tåler over 90° C og er meget modstandsdygtige.
 • De er immune over for desinfektionsmidler som fx. klor.
 • 90% af legionellabakterier lever gemt i biofilm og belægninger.
 • Kun 10% opholder sig i vandstrømmen.
 • De overlever chockkloringer
 • De tåler selv kraftig opvarmning af vandsystemer
 • Legionella nedbrydes og fjernes sikkert på 1 dag efter Aquatex koncept
Få rådgivning om legionella desinfektion
Se også hvad Wikipedia skriver om legionella

Aquatex desinficerer effektivt for legionellabakterier på korteste tid i alle typer vandsystemer som fx:

 • Hospitaler
 • Plejehjem
 • Skoler
 • Børnehaver
 • Hoteller
 • Boligejendomme
 • Industrier
 • Kaserner
 • Svømmebade
 • Sportshaller
 • Tandlægeklinikker
 • Køletårne
 • Vuggestuer

AnodiX-salg midlertidigt indstillet

På grund af ny kemikalielovgivning i EU er der nogle uklarheder i relation til registrering af AnodiX. Vi afventer en afklaring.

I Norge anbefaler man fortsat AnodiX mod legionella, mens tests i Tyskland underbygger AnodiX' miljøvenlighed og effektive desinfektionsvirkning.

Vi afventer en en korrrekt registrering efter lovændringen, så salget kan fortsættes.


x