Udstyr til rensning af rentvandstanke

E-Comet lavtrykspumpe

til rensning af rentvandstanke.

Lavtrykssprøjte med blandingskar og sprøjtelanse til påføring af Aquatex renseprodukter på overflader - fx. ved rensning af rentvandsbeholdere, ferskvandstanke, iltningstårne, springvand, tage, facader, fliser ...​

E-Comet tankrensningsudstyr

Air-Comet lavtrykspumpe

til rensning af større rentvandstanke

Air-Comet tankrensningsudstyr

Doseringspumpe til desinfektion af vandledning og rør

RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her

Injector doseringspumpe til:

  • desinfektion af vandledning og rør
  • desinfektions af vandinstallationer i ejendomme og på skibe
  • til bekæmpelse af legionella og pseudomonas

Dosering, desinfektion og trykprøvning i samme arbejdsgang sparer tid.

Aquatex Injector Doseringspumpe

Dosering af renseprodukter og desinfektionsmidler fra 0,01% til 50% i en vandstrøm på op til 20 m3/t.

RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her

Pumper til rensning af varmeanlæg, køling og vand

T20 CIP-pumpe

cirkulationspumpe til rensning af varmeanlæg, rør, radiatorer, kølesystemer, industrielle vandsystemer fx. varmevekslere, rørsystemer, tanke, kølesystemer, varmevalser.

CIP-Pumpe 20 T til afkalkning af varmeveksler og rør

T20 pumpespecifikationer

Pumpebeholder: 20 liter
Mål: 550 x 340 x 320 mm
Tryk: 2 bar
5.400 liter vand/min
IP 54​
Forsynet med beskyttelseslåg til opbevaring af slanger og ledning.​

Personligt værneudstyr

Beskyttelsesdragt, hjelm, støvler og handsker for et sikkert arbejdsmiljø.

Renseprodukter til rør

Descale8805 renseprodukt til fjernelse af kalk, mangan, okker og rust
Descale8805 fjerner kalk, okker, rust, manganDescale8805 opløser og fjerner alle forekomster af kalk, okker, rust, korrosioner og mangan i vandførendesystemer til[...]
LimeX+ afkalkningsprodukt til varmevekslere og rør
LimeX+ afkalker dine varmevekslere og rør hurtigere LimeX+ opløser og fjerner alle forekomster af kalk i vandførendesystemer til varme, køling,[...]
BiofilmX fjerner biofilm i tanke og rør
BiofilmX fra AquatexBrug BiofilmX når du ønsker:et miljøvenligt produkt til at fjerne biofilmafrensning af biomateriale fra rørsystemer og overfladerafrensning af[...]

Bestil på TLF: +45 70 260 400 - eller på email

Desinfektionsprodukter til drikkevandsanlæg

Aquatex P2 Desinfektionspray
 P2 desinfektionspray fra AquatexBrug P2 desinfektionsspray når du ønsker:undgå at blive smittet med Covid-19 via overfladeret produkt der er godkendt[...]
Aquatex MultiC desinfektionsprodukt til vandværker
Desinfektionsprodukt til vandværker- godkendt af Fødevarestyrelsen Aquatex MultiC10 literDesinfektion af vandledninger, rentvandstanke, boringer, vandrørHurtigere desinfektion betyder hurtigere idriftsætningSikker desinfektion fjerner farlige[...]
Aquatex CleanDes godkendt desinfektionsprodukt til vandværker
Aquatex CleanDesGodkendt desinfektionsprodukt til desinfektion af store, nye vandledninger, rentvandstanke og drikkevandsboringer.Aquatex CleanDes desinfektionsprodukt til vandledninger med stor volumenAquatex CleanDesFAKTAIndhold:HydrogenperoxidGodkendt[...]

Bestil på TLF: +45 70 260400 - eller her