RENSEPRODUKTER TIL SKIBE, INDUSTRI, VANDVÆRKER OG EJENDOMME FJERNER BELÆGNINGER OG BAKTERIER I TANKE, RØR OG VARMEVEKSLERE


Renseprodukter til fjernelse af bakterier og belægninger af kalk, rust, okker, korrosioner, biofilm, fedt, olie, urinsten, gips mm. i anlæg til drikkevand, varmeforsyning, køling, aircon og toiletafløb hos vandværker, i ejendomme og industrien samt på skibe og rigge.


Ring straks TLF: 70 260400 og få Gratis råd om det bedste produkt​

Renseprodukter og desinfektionsmidler til vandværker

 • Renseprodukter til rentvandstanke af cement, stål, PVC, Epoxy, coatede overflader
 • Udsyring af boringer - regenerering
 • Slambekæmpelse i boringer
 • Desinfektion af vandledninger, tanke, boringer, filtre
 • QGA Water Test Kit til egnekontrol af drikkevandskvalitet på 10 minutter
 • Rengøring med rengøringsmidler tilpasset vandværker
 • Hygiejnespray til støvler, værktøjer, vandmålere
 • Rensegrise i til rensning af råvandsledninger - alle typer og dimensioner
 • Doseringspumper til desinfektion og lavtryksprøjte til tankrensning
 • Værnemidler, beskyttelsebriller, beklædning, støvler, handsker

Produkter til industrien - rensning af rør og varmevekslere

 • Renseprodukter fjerner kalk, okker, rust, mangan, gips, urinsten, kedelsten, olier, fedt ...
 • Produkter til afkalkning af rør, varmevekslere, køling
 • Produktkoncept til fjernelse af legionella
 • QGA Water Test til egenkontrol af drikkevand, procesvand, kølevand, varmeanlæg
 • Anodix vandbehandling til bekæmpelse af bakterier, legionella og biofilm
 • Vandbehandlingsprodukter til forhindring af korrosioner i køleanlæg og varmesystemer

Produkter til skibe - rens af ferskvandsanlæg, køling, varme, toiletafløb

 • Renseprodukter fjerner kalk, okker, rust, mangan, kedelsten, olier, fedt ...
 • Rense- og desinfektionsprodukter til ferskvandstanke
 • Rense- og desinfektionsprodukter til vandrør, hydroforer etc.
 • Produkter til afkalkning af rør, varmevekslere, køling, toiletter
 • Produktkoncept til fjernelse af legionella
 • QGA Water Test til egenkontrol af drikkevand, procesvand, kølevand, varmeanlæg
 • Legionella-Test-Kit
 • Anodix vandbehandling til bekæmpelse af bakterier, legionella og biofilm
 • Vandbehandlingsprodukter til forhindring af korrosioner i køleanlæg og varmesystemer
 • Rensning af EVAC, urinaler og toiletafløb for urinsten og kalk
 • Affedtningsprodukter til ferskvandstanke med dieselolie

​Produkter til afkalkning af vandrør og varmevekslere i ejendomme

 • Renseprodukter fjerner kalk, okker, rust, mangan, kedelsten, olier, fedt ...
 • Produkter til afkalkning af rør, varmevekslere, radiatorer, køling, toiletafløb
 • Produktkoncept til hurtig og sikker fjernelse af legionella
 • QGA Water Test til egenkontrol af drikkevand og brugsvand
 • Legionella-Test-Kit afslører legionella på 25 minutter
 • Anodix vandbehandling til bekæmpelse af bakterier, legionella og biofilm
 • Vandbehandlingsprodukter til forhindring af korrosioner i køleanlæg og varmesystemer
 • Rensning af urinaler og toiletafløb for urinsten og kalk

Desinfektionsprodukter til drikkevandsanlæg - klorfri

 • Desinfektion af vandledninger på kun 1 time - 24 gange hurtigere end med klor​
 • Desinfektion med samtidig fjernelse af kalk, rust, biofilm mm
 • Doseringspumpe der afkorter arbejdstiden ved desinfektioner
 • Hygiejnespray til vandværker

Rensegrise og svampe til rensning af alle typer rør og ledninger

 • Ekopig rensegrise sætter sig sjældent fast, klarer bøjninger og skift i dimensioner

AnodiX vandbehandlingsanlæg til forebyggelse af legionella

 • Vælg mellem 4 AnodiX vandbehandlingsanlæg - bruger ikke kemi, kun en smule strøm

 Test selv dit drikkevand og procesvand på 10 minutter

 • Luminultra Water Test - Tag selv en vandprøve - få besked efter 10 minutter

Tag selv en legionellaprøve - og kend resultatet efter 30 minutter

 • Legionella Test Kit sætter dig i stand til at teste brugsvand for legionella på 25 minutter
Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Bjarne Ravn
Projektchef & Partner

​Få et tilbud på effektive produkter, der er det halve arbejde, NU!

- RING: TLF: +45 70 260 400 -

Levering normal: 1-2 dage
Ekspres: på få timer
Hent selv på centrallager i Vissenbjerg

Aquatex - Water Management udfører alle former for rensnings- og desinfektionsopgaver i Danmark og Sverige. Ring TLF: +45 70 260 400 og fortæl om din opgave.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: