Rensning Af Vandrør

- og andre typer rør

Vi renser alle typer rør

 • Har du mistanke til for højt bakterietal i dit vand?
 • Er vandtrykket faldet eller mangler vandet varme?
 • Smager eller ser vandet anderledes ud?
 • Har dit varme / kølesystem problemer med temperaturen?

Så kan en rørrensning være det helt rigtige for dig

Anders Ravn, projektchef

"

Dine rør behøves ikke at udskiftes, når de har for lidt flow. Det er en mulighed, men ikke nødvendigvis det bedste for dig.
Det kan både være mere økonomisk, miljørigtigt og hurtigere at få rørene renset i stedet, med de rigtige metoder og renseprodukter.


Anders Ravn projektchef

Hvad skal du have renset?

(Klik på emnet og info'en kommer under emneknapperne)

 • Vandrør

 • Varmerør

 • Afløbsrør

 • Køle/varmeanlæg

 • Vandledninger

Rensning af vandrør

Der er overordnet 3 årsager til at rense dine vandrør

 • For at få fjernet aflejringer der dæmper vandtrykket eller går ud over vandkvaliteten
 • For at få fjernet sygdomsfremkaldende bakterier, som eksempelvis legionella
 • For at få fjernet væsker der ikke hører hjemme i vandrør - eksempelvis olie.

Hvor skal indsatsen lægges?

Bakterier: Når der skal fjernes bakterier er det vigtigt, at komme ud i alle kroge og tapsteder - ellers er det ikke sikkert, at du kommer bakterieproblemet til livs. Vi sørger for at måle på alle tapsteder, så du er sikret at bakterierne fjernes overalt. 

Aflejringer og væsker: Er det aflejringer eller væsker du skal have fjernet, kan indsatsen målrettes mod de udsatte steder.

En rensning kan fjerne aflejringer af eksempelvis kalk, okker, rust, slam, skidt, gips, urinsten, fedt, olier, glykol, og biofilm.

Rørene skal desinficeres

Efter rensning sørger vi for at desinficere vandrørene med Aquatex's fødevaregodkendte desinfektionsmiddel. Det sikrer dig at bakteriologien bliver nulstillet og at vandkvaliteten er i orden.

Du kan få alle typer, længder og dimensioner af vandrør renset hos os, men det er ikke altid det giver mening. Se vores guide eller kontakt os for mere info.

OBS: Har du brug for at få renset eller desinficeret større vandledninger, så se her

Guide: Hvornår giver det mening for mig at få renset rør?

Nedenstående guide hjælper dig hen imod om en rørrensning er det rette for dig.

Vælg en rørrensning når:

 • Tilgængelighed: Hvis de rør der skal renses er svære at komme til. Det kan være svært at komme til rørene, fordi de er støbt ned, løber i skakter eller under lofter. I disse tilfælde kan der være rigtig mange penge og meget tid at sparre
 • Størrelse på installation: større installationer med mange tapsteder eller stor kompleksitet. Mange tapsteder eller stor kompleksitet, gør det til en tidskrævende opgave, at skifte rørene, hvorimod det ikke har den store betydning ved en rensning. 
 • Miljø: Det er naturligvis bedre for miljøet at rense dine eksisterende rør, fremfor at udskifte dem med nye. Aquatex renseprodukter er alle miljøvenlige.
 • Sygdomsfremkaldende bakterier: Er de til stede, vil en desinfektion altid, være en del af løsningen. Kontakt os for mere info eller se mere om bekæmpelse af bakterier her

Vælg IKKE rørrensning når

 • Mængden af aflejringer: Hvis der er så mange aflejringer i dine rør, at der ingen gennemstrømning er i dine rør - så er det ikke muligt at rense. 
 • Utætte rør: Har du mistanke om utætte rør, skal dette løses før en rensning kan igangsættes.  
 • Mindre vandinstallationer: det vil sjældent kunne betale sig, at få foretaget en rørrensning i mindre vandinstallationer 
 • Tilgængelighed: hvis rørene er let tilgængelige, kan det bedst betale sig at få en VVS'er til at udskifte rørene. Det er dog ikke den bedste løsning for miljøet

Hvordan foregår et renseforløb?

*Ved bakterieproblemer, som legionella, er renseforløbet anerledes. Se mere her

1

Der lægges en plan: 

Vi kommer og besigtiger din installation og danner os et overblik over din opgavens omfang. Samtidig får vi snak omkring, hvad er vigtigst for dig ifm. med rørrensningen. Eksempelvis mindst mulig gene for beboere, hurtigst muligt i drift osv.

Herefter kan vi beregne prisen for din opgave.

2

Vi deler opgaven op i etaper

For at skabe mindst gene for brugerne af bygningen, kan vi ofte opdele opgaven i etaper.

3

Vi afgrænser opgaven til de steder hvor der er et problem

Først finder vi ud af, i hvilken del af dine installationer at problemet forekommer. Så kan vi nøjes med at rense del af installationen, hvor det er nødvendigt. Det gør at vi kan udføre rensningen så økonomisk som muligt, samt genere færrest muligt af bygningens brugere. 

4

Der er 2 måder vi kan rense dine rør på

Metode 1: Vi tilslutter en CIP-pumpe på rørsystemet, som fører renseproduktet rundt, indtil rørene er rene. Dette er den hurtigste og mest optimale metode. 

Metode 2: Vi doserer en nøjagtig mængde renseprodukt ind i dine rør uden cirkulation - en såkaldt stillestående rensning. Metoden tager lidt længere tid end CIP-rensningen og har ikke helt samme effektivitet når der skal fjernes aflejeringer. 

Fælles for begge metoder er at du slipper for at betale for demontering og nye rør - uanset hvor kompliceret dit rørsystem er.

5

Valg af renseprodukt

Vi bruger vores egne specialudviklede og miljørigtige renseprodukter til rensninger.
Ved at have det rette renseprodukt til opgaven undgår man at ødelægge sine rør og sikrer samtidig at rensningen er effektiv.

Valg af renseprodukt afhængig af, hvad der skal fjernes i rørene, hvilket materiale rørene er lavet af, hvilken rensemetode der anvendes og installationens udformning. 

Efter rensningen skylles det anvendte renseprodukt ud i afløbet. 

6

Desinfektion af vandrør

Hvis vi renser rør til drikkevand afsluttes rensningen med en desinfektion. Hertil bruges vores fødevaregodkendte desinfektionsprodukter, som nulstiller bakteriologien og sikrer rent vand.

Vi dokumenterer at vandet er rent med en vandprøve med vores hurtiganalyseudstyr LuminUltra.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er skyld i at mine vandrør skal renses?

Kalk : Der forekommer naturligt kalk i vandet som over tid vil sætte sig indvendigt på vandrørene. Oftest den største synder i forhold til at stoppe rørene til og dermed faldende vandtryk. Er dit varmerør kalket meget til, kan du også opleve at dit brusevand ikke kan blive varmt nok.

Blødgøringsanlæg kan fjerne kalken i vanden.

Okker og mangan : Okker og mangan forekommer naturligt i vandet. Vandværker fjerner den værste mængde af okker og mangan, men det kan ikke undgås at der kommer lidt ud til forbrugerne. Det sætter sig også indvendigt på rørene og kan farve vandet rødligt, brunligt eller sort. Selvom det ser mærkeligt ud er det ufarligt. Dermed er okker og mangan også med til at reducere vandtrykket

Okkerfilter kan fjerne okker i vandet.

Rustskaller : Typisk noget der løsriver sig fra slidte rør som har rustdannelse, og føres ud i vandet. Det vil typisk vise sig i perlatoren i armaturet. Problemet med rustskaller i vand er at det stopper filtre til i bl.a. brusere og armaturer.

Kan kun forebygges ved at skifte rørene

Biologisk vækst (biofilm) : Bakterier forekommer naturligt i vandet. Over tid opbygges der bakteriekolonier i biofilmen på indersiden af dine vandrør. Nogle bakterier, som eksempelvis legionella, er farlige for mennesker. For høje bakterietal og farlige bakterier opdages vandprøver. Nogen gange foranledt af sygdomstilfælde - andre gange ved rettidig omhu.

Filte : Tilstoppede filte kan også være årsag til at vandrør mister trykket. I disse tilfælde skal du have renset eller skiftet dine filtre og har ikke brug for en rørrensning

Hvad er skyld i at mine varmerør skal renses?

Slam: bakterievækst forekommer i alt vand også i lukkede systemer. Det vil sige over tid vil der samle sig slam, som nedsætter effekten af varmesystemet.

Viser sig typisk ved at kun den øverste halvdel af radiatoren bliver varm

Skal mine vandrør desinficeres efter rensning?

Hvis dine rør er til brugsvand eller drikkevand - ja, så skal der desinficeres. Det gælder også hvis du har fået repareret en ledning eller et vandrør.


Aquatex' miljøvenlige desinfektionsprodukter kan meget nemt bortskaffes, fordi de er ugiftige og biologisk nedbrydelige. 


Det sparer tid og omkostninger.  


Som noget helt specielt er vores desinfektionsprodukter godkendt af fødevarestyrelsen og bruges blandt andet derfor i fødevareindustrien, på sygehuse og på vandværker. 


Du finder ikke nogen med mere erfaring i desinfektioner af selv meget store vandledninger end Aquatex.

Desinfektionsprodukter godkendt til fødevarer

Er der stort behov for rengøring?

Nej, det er der ikke. Det sviner hverken at få renset vandrør eller varmerør

Er det generende for brugerne af bygningen og hvordan

Generelt samarbejder vi naturligvis med Jer om, at skabe mindst muligt gene for brugerne af bygningen.

Følgende skal du dog forberede dig på:

 • Vi skal have adgang til alle aftapningssteder eller radiatorer (termostater) under rensningen - afhængigt af om det er vandrør eller varmerør der renses.
 • Der er lukket for vandet, i de dele af installationen, som vi er i gang med at rense.
 • Når der renses varmerør er der lukket for varmen.

Hvilke løsninger tilbyder I?

01 - Vi løser hele opgaven

- Vi sørger for at dit problem, hurtigt bliver løst, af et af vores erfarne renseteams. Vores renseteams er fordelt i hele landet. Er der mistanke om farlige bakterier, har vi mobilt vandanalyseudstyr, der på minutter kan afgøre om der er bakterierisiko i vandet. 

02 - Vi leverer produkter og know-how til din VVS'er

- Vi tager en snak med din VVS'er og finder ud af, hvilke produkter, udstyr og metoder han kan bruge. Ofte løser vi opgaver i samarbejde med vores kunders lokale VVS'ere. 

03 - Vi vejleder din rådgiver i mulighederne ved vores løsninger

- Ved større projekter er der ofte rådgivere inde over. Vi tager gerne en snak med din rådgiver om vores løsninger, så han kan tage stilling til, om det giver mening i dit projekt

04 - Projektstyring. Kom i mål til rette tid og pris

- Renseprojekter er ofte lig med nedetid - som er dyrt. Derfor har de fleste virksomheder et ønske om hurtigst muligt at komme tilbage i drift.

Siden 2001 har vi planlagt og styret et væld af forskellige store renseprojekter. Ofte er der tale om specialopgaver, som kræver særlig know-how.

Aquatex projektledere har stor erfaring i at lave realistiske tidsplaner, budgetter og sikre, at de bliver overholdt gennem hele projektet. 

Referencer: Rensing af vandrør og andre rør

Branche:
Ejendomsselskab

Opgave:
Rensning af cirkulationsledning

Branche:
Detailejendom

Opgave:
Rensning af radiatorer og varmerør

Branche:
Kommune

Opgave:
Rensning og desinfektion af vandsystem

Branche:
Fødevareindustri

Opgave:
Kalkfjerning i procesrør

Branche:
Ejendomsselskab

Opgave:
Rensning af vandinstallation

Branche:
Hospital

Opgave:
Deesinfektion af vandrør

Branche:
Hospital

Opgave:
Rensning af rør

Branche:
Ejendomme

Opgave:
Rensning af vandsystemer

Branche:
Industri - produktion

Opgave:
Rensning af produktiosnlinjer

Branche:
Vandværk

Opgave:
Rensning af råvandsledning

Branche:
Skibe

Opgave:
Rensning af FW-system

Branche:
Skibe

Opgave:
Rensning af FW-system

Branche:
Skibe - marine

Opgave:
Affedtning af FW-rør

Branche:
Skibe - marine

Opgave:
Rensning af gasrør

Branche:
Fødevareindustri

Opgave:
Rensning af trykluftrør

Branche:
Industri - byggeri

Opgave:
Rensning af råvandsledninger

Branche:
Tog

Opgave:
Rensning af evac-toiletter

Branche:
Skibe - marine

Opgave:
Rensning af FW-system

Branche:
Ejendom - ferie

Opgave:
Desinficering af rør

Branche:
Spildevand

Opgave:
Rensning af spildevandsledning

previous arrow
next arrow
Slider

Case: Boligforening fik min. 240% forbedring af vandflow

Gratis case

124 lejemål i 6 etagebyggerier i Borgmesterhaven, havde udfordringer med manglende vandtryk. 

Vi vil være hurtigst så du får minimal nedetid

Siden 2001 har vi specialiseret os i at rense rørsystemer hurtigere end alle andre. Både vores metoder og egne produkter, bliver hele tiden forbedret, for at skabe den hurtigste og mest effektive løsning for dig. 

Således har vi også anskaffet os verdens hurtigste og mest præcise vandanalyseudstyr. På bare 3 minutter, får du en vandanalyse, der fortæller dig din vandkvalitet. Det betyder vi hurtigere end nogen andre, kan finde frem til og isolere bakterieårsagen i dine vandsystemer

 • Vores rensninger kræver ingen demontering, ingen udskiftninger af rør og rengøringen er minimal
 • Analyseudstyret er mobilt - så du får svar på analyserne på stedet
 • Renseprodukterne er miljøvenlige og desinfektionsprodukterne er tilligemed fødevaregodkendte.

Køb renseprodukter

Hvis renseprojektet skal blive en succes, er det vigtigt du får de rette produkter og den rette vejledning.

Tag derfor altid fat i os så du kommer godt i gang.

Til rensning af rørinstallationer har vi følgende rense- og desinfektionsprodukter:

Aquatex MultiC desinfektionsprodukt med fødevaregodkendelse

MultiC Desinfektion fra Aquatex

Desinfektion af nye og eksisterende vandrør.

BiofilmX fra Aquatex

Til affedtning af rør før desinfektion

TankClean fra Aquatex

Til bekæmpelse af legionella. Til udrensning af okker.

Aquatex UrineScaleX fjerner urinsten i toiletter

UrinScaleX fra Aquatex

Udrensning af urinsten i afløbsrør, urinaler og vakuumtoiletsystemer

Descale 8805 fra Aquatex

Skånsom udrensning af bl.a. okkeraflejringer i rør og vekslere

Descale 8813 fra Aquatex

Et PH-neutralt affedtningsmiddel til skånsom afrensning af sarte overflader i rør og vekslere

Aquatex LimeX

Limex fra Aquatex

Til at fjerne kalk i rørsystemer og vekslere

Aquatex LimeX

Limex+ fra Aquatex

Til afrensning af løstsidende aflejringer rør og veklsere

Vælg din branche og se hvad du ellers kan få hjælp til

(Klik på branchen for at se mere)

Ejendomme, kommuner mm.

Under ejendomme løser vi opgaver for kommuner, boligforeninger, hoteller, erhvervsdrivende med større bygninger mm.


Opgaverne er oftest:  

 • rensning af rørsystemer
 • vandprøver til hurtig kortlægning bakteriesituationen i vandinstallationerne
 • bekæmpelse af legionella
 • rensning af køle / varmesystemer
Skib, tog eller fly

For større skibe, fly og tog løser vi typisk følgende opgaver:

 • rensning af rør
 • rensning af vakuumtoiletter
 • vandprøver til hurtig kortlægning bakteriesituationen
 • bekæmpelse af legionella
 • rensning af køle / varmesystemer
Vandværk eller spildevand

Inden for vandværk og spildevand løser vi oftest følgende opgaver:

 • Rensning af ledninger
 • Besigtigelse og forbedring af rentvandstanke
 • Produkter til rensning samt vand- og slamanalyseudstyr
 • Sporring af bakterieårsag
Industri

Under industri løser vi opgaver for fødevarevirksomheder, pharmavirksomheder mm.

Opgaverne er oftest: 

 • rensning af diverse rør
 • kortlægning af bakteriesituationen
 • produkter til rørrensning og vandanalyseudstyr
For VVS'ere og rådgivere

For VVS'ere, entreprenører og rådgivere løser vi oftest følgende opgaver:

 • Hurtig kortlægning af bakteriesituationen i bygninger
 • Produkter og metoder til rørrensninger og vandanalyseudstyr
 • Trykprøvning og desinfektion af ledninger

Få et legionella opslagsværk

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du et opslagsværk fyldt med tips til, hvordan du skal håndtere legionella i forskellige situationer.


Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: