Skibe & Marine

Vi renser alle typer rør

 • Sporring og indkredsning af bakterieårsag på 1-2 timer. 
 • Effektiv rensning for belægninger og bakterier i alle rør og tanke
 • Undgå dyr liggetid i havnen - tjek selv dit ballastvand
 • Undgå sygdom og opdag bakterieproblemer i tide - tjek selv dit drikkevand

Vælg Aquatex og få en god og holdbar løsning

Disse hovedopgaver hjælper vi dig med

(Klik på emnet og info'en kommer under emneknapperne)

 • Kontrol af ballastvand

 • Kontrol af drikkevand

 • Rensning af FW-systemer mm.

 • Sporing af bakterier

 • Rensning af vakuumtoiletter

Imødekom ballastvand-regulativerne med vores test-løsning, som på under 1 time kan give alle de nødvendige målinger af dit ballastvand. 

Med LuminUltras Ballastvand Kit kan du:

 • måle på alle 3 organisme-størrelsesgrupper som IMO og USCG har fastlagt i 2017 for ballastvandet i D2-standarden (organismer under, imellem og over 10-50 mikrometer, samt det samlede bakterieniveau
 • måle både efter behandlingen af ballastvandet og før ballasttankene tømmes -  for at sikre at lovgivningen overholdes
 • præcist måle alle levedygtige og levende organismer ombord uden at skulle transportere prøver til et laboratorie 
 • Udføre tests på under 1 time og undgå unødig ventetid i havnene

Du kan stole på testmetoden

Et 6 år langt udviklingsprogram hos LuminUltra har resulteret i en anerkendt, godkendt og troværdig analysemetode af ballastvand. 

Analysemetoden er baseret på ATP, som er autoriseret til flere forskellige formål - som bliver nævnt i følgende regler:

 • BW Management Convention Circ.42: for at overholde første step 
 • The US EPA “BW self-monitoring”: til at overvåge ballastvand-behandlingsssystemets (BWTS) funktionalitet 
 • The HSSC - Survey Guidelines: til at teste under idriftsættelse af BWTS.

Hvem bruger LuminUltra Ballastvand testudstyr?

Havnestatskontrol (PSC - Port State Control) bruger LuminUltra til at inspicere skibes ballastvand, fordi det hurtigt og præcist angiver værdier og undgår at forsinke skibene mere end nødvendigt.

Skibspersonale bruger LuminUltra til selv at kontrollere deres ballastvand inden de ankommer i havnen til inspektion.

Andre renseopgaver vi hjælper skibe med

(Klik på opgaven for at se mere)

Fuel i FW-tanken?

Har du ved en fejl fået dieselolie eller anden brændstof hældt på ferskvandstanken, kan vi sørge for at hele dit ferskvandssystem med tanke, rørsystemer, hydrofor, filtre og kedler bliver rent igen.

Fjernelse af olie i ferskvandssystemet på skibe

Fjernelse af dieselolie og andre brændstoffer, der fejlagtigt er påfyldt ferskvandstanken, kan være meget vanskeligt.

Oliefilmen sætter sig overalt og kan ikke skyldes ud.

Sæbe og klor fjerner ikke den fedtede olie.

Aquatex er ekspert på området og bruger biologisk nedbrydelige og ugiftige produkter til at affedte tanke, rør, kedler, filtre, hydrofor mm., så de bliver oliefrie igen og kan levere rent drikkevand.

Affedtning sker ved at påsprøjte et særligt renseproduktet på overflader i tanke, hvor man kan komme til.

Lukkede systemer med mindre tanke og rør cirkulationsrenses (CIP) med samme type renseprodukter.

Det er den mest effektive og økonomiske måde at blive fri for olie i tanke og rør.

Desinfektion efter affedtning af tanke

Når ferskvandssystemet er affedtet og fri for olie, skal det desinficeres.

Med ældre ferskvandssystemer er det ikke nok, fordi de typisk er fyldte med belægninger af korrosioner og aflejringer fra vandet. For at opnå et effektivt desinfektion skal ferskvandssystemet renses.

Heldigvis er det med moderne klorfrie Aquatex produkter stort set samme arbejdsgang som en gammeldags desinfektion med klor.

Rensning af vandsystem uden demontering

Aquatex anvender MultiC, der både renser og desinficerer på samme tid. Ligesom ved affedtningen påsprøjtes rensemidlet større overflader i tanke, mens mindre tanke, rør, hydrofor mm. CIP-renses.

Det hele kan udføres på kort tid uden at skulle demontere rørsystemerne.

Efter affedtningen og rensningen af ferskvandssystemet vil det under normale forhold vare længe, før der opstår problemer med vandkvaliteten.

Kun rene vandsystemer giver dig rent vand. 
Spørg efter referencer og sikkerhedsdokumentation.


Du kan få produkter, maskiner, udstyr og rådgivning hos os – eller du kan bestille Aquatex Water Management til at udføre opgaven i alle hollandske, tyske, danske, norske og svenske havne.

Du bruger 5 gange mindre MultiC end klor ved en desinficering. Klor afgiver som bekendt farlige klordampe, der kan være kræftfremkaldende, ligesom det er korroderende og miljøbelastende. MultiC klarer opgaven endnu bedre – og tager hensyn til miljøet og dine medarbejdere.

Rensning af bulktanke

Aquatex Marine Service renser, affedter og desinficerer bulktanke på skibe i alle større havne i Holland, Tyskland, Danmark og Sydsverige.

Ved skift fra det ene produkt til det andet kræves en rensning af skibets bulktanke.
Aquatex råder over en række patenterede og miljørigtige produkter til fjernelse af fedtstoffer og belægninger samt til desinfektioner uden klor.

Det er vigtigt for os under den skånsomme rensning at bevare tankenes overflader intakte. Det betyder færre reparationsomkostninger.

Det gør os i stand til at kunne udføre tankrensninger på kort tid og med et godt resultat. Renseprodukterne er nemme at bortskaffe efter brugen.

Rens af ladeluftkølere uden demontering

Aquatex - Water Management renser ladeluftkølere på skibe i alle større havne i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Holland. Også levering af effektive renseprodukter.

Ladeluftkølerne renser vi på stedet som cirkulationsrensning med et minimum af demontering. Det sparer tid og omkostninger.

Ladeluftkølere - inter-coolere - til dieselmotorer på skibe sætter ofte til med skidt, fedt og snavs, så køleeffekten nedsættes.

Det gør motorerne mindre effektive, og øger udgifterne til brændstof betragteligt og slider på ladeluftkølerne. Derfor bør de renses, så maksimal køling af indsugningsluften opretholdes.

Sådan renses ladeluftkølere

Med det rigtige udstyr og de miljøvenlige Aquatex produkter kan dine ladeluftkølere oftest renses, uden at de skal demonteres. Det sparer tid og er derfor en billigere løsning. Måske skal der opbygges et rensesystem på ladeluftkølerens køleribber for at opnå denne besparelse.

Spørg efter referencer og sikkerhedsdokumentation.

Du kan få produkter, maskiner, udstyr og rådgivning hos os - eller du kan bestille Aquatex Marine Service til at udføre opgaven.

Referencer: Marine og skibe

Skal vi tage en snak om mulighederne?

Vi sidder klar til at hjælpe og vejlede dig i hvordan du kan drage fordel af Aquatex services og produkter

Var det en god oplevelse at snakke med en Aquatex konsulent?

Se alle kundernes besvarelser her

OKTOBER 2021 - BESVARELSER

Venlig og imødekommende og løsnings orienteret

torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 11:40

Behagelig samtale og god info

Jack, onsdag d. 20. oktober 2021 kl. 09:47

Blev vejledt

Mogens, mandag d. 11. oktober 2021 kl. 11:22

Flink mand kim og Mener at jeg blev henvist, til det rette sted

Merethe, tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 08:49

SEPTEMBER 2021 - BESVARELSER

Imødekommende. Fik mere hjælp end forventet. Positiv

Michael, tirsdag d. 28. september 2021 kl. 12:10

Meget behjælpelig med gode råd tak

onsdag d. 22. september 2021 kl. 14:28

Håber det var godt, venter på svar.

Birgit, tirsdag d. 21. september 2021 kl. 13:36

Altid venlige og svar på de spørgsmål man stiller

Ejner, mandag d. 20. september 2021 kl. 14:20

Jeg fik en faglig og god rådgivning. Det var hvad jeg skulle bruge. Nu ved jeg hvad I skal bruge, når jeg skal bede om et prisoverslag.

Steen, torsdag d. 16. september 2021 kl. 15:24

Ja mega god

Bo, tirsdag d. 14. september 2021 kl. 10:56

Behagelig samtale, med god hjælp.

Pia, mandag d. 13. september 2021 kl. 12:33

Jeg fik al den hjælp jeg skulle bruge

torsdag d. 9. september 2021 kl. 13:39

Klar og tydeligt sprog

tirsdag d. 7. september 2021 kl. 10:10

Han var sød og hjælpsom og hjalp mig videre til en samarbejdspartner

KS, mandag d. 6. september 2021 kl. 11:31

Ja absolut

Merry, mandag d. 6. september 2021 kl. 10:00

Ja super

torsdag d. 2. september 2021 kl. 13:22

Det var en god og konkret gennemgang af opgaven vh. hans

Hans, torsdag d. 2. september 2021 kl. 08:21

AUGUST 2021 - BESVARELSER

Bliv stillet vider med en af jeres sammenarbejde firma i lokalet område

Clay, tirsdag d. 31. august 2021 kl. 11:39

Der er fin service, og hjælpsomhed

Erling, mandag d. 23. august 2021 kl. 15:01

Grundig udredning om problemet

onsdag d. 18. august 2021 kl. 14:06

Hurtig og konstruktiv hjælp. Helt perfekt. Det kendetegner et godt og seriøs firma.

onsdag d. 18. august 2021 kl. 13:10

Følte mig forstået og imødekommet.

onsdag d. 18. august 2021 kl. 11:15

En venlig mand, der gjorde dit yderste for at hjælpe mig.

Ingelise, tirsdag d. 17. august 2021 kl. 14:53

Super betjening

Vandværk, mandag d. 16. august 2021 kl. 08:57

Stor hjælpsomhed

Betina, fredag d. 13. august 2021 kl. 12:31

Serviceminded, hjælpsom

Annette, fredag d. 13. august 2021 kl. 12:01

Behagelig samtale der venligt og præcist instruerede mig i hvordan jeg skulle bestille jeres service

Remus, torsdag d. 12. august 2021 kl. 10:57

Nej, ganske ubehagelige, det blev bare smidt på.

mandag d. 9. august 2021 kl. 12:12

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: