Skibe


✓ Rensning af alle typer rør

- på stedet uden at skille systemer ad

✓ Stort netværk af specialister

- Også i nærheden af dig

✓ Fleksible og effektive metoder

- Kom hurtigt fra kaj igen

Bakterieproblemer om bord?

- Få hjælp døgnet rundt

Hurtig rensning og dokumentation

Renseprojekter er ofte lig med liggetid - som er dyrt for dig. Derfor har du sikkert ligesom de fleste skibe et ønske om hurtigst muligt at komme tilbage i drift.

Med Aquatex får du den hurtigste og mest effektive renseløsning på markedet.

Et tæt samarbejde mellem kunder, specialister og laboratorie, har udviklet sig til at vi kan tilbyde en hurtig løsning der holder længe.

Det gælder uanset om du skal have renset ferskvandsrør, tanke, varmeveklsere, toiletter eller kølesystemer.

Med vores LuminUltra vandanalyse kan vi lave dokumenterede vandanalyser på bare 3 minutter. Så kan du hurtigt få tjekket dine ferskvandsystemer for bakterier, finde bakterieårsagen og komme hurtigt tilbage i drift med dokumentation på at vandet er rent.

Water Sampling at Cruise Ships

Kend din vandkvalitet hver dag med LuminUltra

Fordele ved LuminUltra

  • Check for Legionella
  • Kontrol af ballastvand
  • Kontrol af fuel for bakterier
  • Kontrol af ferskvand for bakterier i vand der bruges til drikkevand, kølevand, procesvand.
  • Hver test tager kun få minutter og kan læres af alle.

Når du har problemer med bakterier i ferskvandet, er laboratoriets vandanalyser ikke det rigtige værktøj, fordi de tager op til 5 dage, inden du har et resultat. Det betyder, at du risikerer at ligge stille med din flåde. Samtidig bliver der kun udtaget 1 eller 2 vandprøver. Det er langt fra tilstrækkeligt for at afsløre bakterieproblemer.

På kun et par timer kan du med LuminUltra Water Test få testet hele skibet lige fra vandinstallationen på kajen, FW-tanke, kabyssen og op til fjerneste taphane med dokumentation. 

Med LuminUltra Water Test kan du selv tage fx 10 vandprøver på under en time og straks finde årsagen til bakterieproblemet.

Der følger både app og web-system med til at logge alle vandanalyser, så man både om bord og i rederiet har overblik over vandkvaliteten.


Rensning af ferskvandsrør

Syge passagerer og rejsende kan være rigtig dyrt og skidt for renomméet. Vigtigheden af kontinuerlig friskt vand ombord på skibet er indlysende.

Med Aquatex rensemetoden forbliver ferskvandet på skibet rent og smagfuldt i længere tid.

Kun med rene rør er du sikker på at dit vand forbliver rent under transporten fra dine fw-tanke til vandhanerene, til bruserne og til restauranten. 

Ved at skylle FW-rørene med godkendte og biologisk nedbrydelige rengøringsprodukter fjerner Aquatex-metoden biofilmen og desinficerer samtidig. 

Kun ved at rense ferskvandsrørene helt i bund forhindrer man bakterieudvikling 


Rensning og desinfektion af ferskvandstanke mm.

Mange højtryksrenser stadig deres ferskvandstanke på skibe og skyller rørsystemerne med klor. Det hjælper kun kortvarigt, fordi rørene stadig er fyldt med belægninger, hvor bakterierne kan gemme sig efter kloringen.

Med Aquatex får du renset din tanke helt ned med vores effektive og miljøvenlige produkter. Behandlingen fjerner alle belægninger og dermed muligheden for at bakterier og legionella kan udvikle sig.

Det betyder mindre risiko for forureninger og driftstop - og færre omkostninger på sigt.

De effektive Aquatex produkter sikrer at tanken kun behøves at sprøjtes med lavtrykssprøjte hvilket skåner overfladerne i tanken langt bedre. Med en helt rent tank vil der gå længere imellem de nødvendige rensninger.


Andre renseopgaver på skibet vi udfører

Rensning af varmeveklsere

Rensning af evac og toiletsystemer

Rens af diverse kølesystemer