Bjarne Ravn - tankrenovering

Bjarne Ravn

Direktør, Aquatex Water Management

Giv mig 4 Minutter 

Hjælp med at besvare 10 korte spørgsmål
og få adgang til en rapport om driftsbesparelser

Jeg og vandværksbranchen har brug for din hjælp til at anslå forbruget af tid, skyllevand og vandprøver, når vandværker sætter i drift efter en reparation eller nyetablering af vandledninger for at kunne finde besparelser.

Er du i vandværksbranchen og har kendskab til driften, håber jeg, at du vil bruge 4 minutter på at svare på 10 korte spørgsmål om idriftsætning inden den 29.10.18.

Udfyld felterne herunder og hjælp med til udfylde spørgeskemaet.

Dine svar må gerne være generelle og udfra dit formentligt mangeårige kendskab til vandværksbranchen og ikke absolut fra eget vandværk. Dine oplysninger anonymiseres. Vi passer naturligvis på dine oplysninger og deler dem ikke med andre.

Som tak for din hjælp med undersøgelsen modtager du den 12.11.18:

  • En rapport med det samlede resultat af spørgerunden med en konklusion
  • Mindst 3 forslag til væsentlige besparelser på idriftsætning af vandledninger
  • check
    Praktiske cases på idriftsætning når vi har erfaringerne