Kan jeg undgå ventetid på vandprøver?

JA. Med LuminUltra laver du en præcis vandanalyse på under 5 minutter - og undgår dagevis af ventetid.

Dermed kan bakterieproblemer opdages og indkredses samme dag og korrigerende handling kan igangsættes omgående.


Undgå omprøver fra laboratoriet

- Og spar mange penge

Løs bakterieproblemer hurtigere

- Find årsager på få timer

Følg udvikligen i din vandkvalitet

- Undgå ondt i maven når de akk. prøver udtages

✓ Kom nemt i gang

- Alle kan lave LuminUltra vandanalyser

4 grunde til at vandværker bruger LuminUltra

1.

Undgå at bruge penge på omprøver ved idriftsætninger

Når du skyller din ledning, kan du med LuminUltra måle om der er bakterierisiko. På den måde ved du præcis, hvornår du har skyllet nok og kan undgå at bruge unødvendigt meget vand og tid - eller for lidt. Når du med LuminUltra har har målt, at bakterierisikoen lav, kan du bestille en akk. prøve hvis den er påkrævet. Du ved nu at svaret på den akk. prøve bør være positivt og slipper derfor for at bekymre dig om svaret eller bruge penge og tid på omprøver og for at vende tilbage og lave korrigerende handling. 

2.

Undgå ubehagelige overraskelser fra de akk. prøver

Med LuminUltra kan du overvåge din vandkvalitet løbende. På den måde kan du selv løse bakterieopblomstringer i opløbet så når de akk. prøver udtages ved du at vandet er godt. At føre egenkontrol giver som regel store plusser i både embedslægen og myndighedens bog. Du kan bevise at dit vand historisk har været rent og at du reagere når bakterierisikoen er stigende.

3.

Find årsag til bakterieopblomstring på få timer

Hvis en vandprøve har vist for højt bakterietal kan du ved hjælp af vandprøver med LuminUltra spore dig frem til årsagen på få timer og ofte mindre. Når du så laver din korrigerende handling, kan du også med LuminUltra afgøre hvornår den korrigerende handling er tilstrækkeligt udført

4.

Afgør på stedet om vandværket leverer dårligt vand hos forbrugeren

Når en forbruger ringer omkring en mistanke om dårligt vand kan du hurtigt afgøre vandets kvalitet med LuminUltra. Nogle vandværker skrue vandmåleren af ude ved forbrugeren og måler der - så ved de om det vand de leverer, er rent. Nogle vælger at tage en LuminUltra vandprøve inde ved forbrugeren så forbrugeren hurtigt kan få ro i maven. I nogle få tilfælde kan det være nødvendigt at tage vandprøver ved naboer der får leveret vand fra samme ledning og her kan LuminUltra også anvendes.


Lær at bruge LuminUltra på bare 1 time

Selvom testudstyret bruger avanceret teknologi er det simpelt at anvende - 1 times læretid er ofte nok. 

LuminUltra er dit eget mobile laboratorie som hurtigt laver en præcis analyse af dit vand. Analysen måler det samlede antal bakterier* i dit vand og ud fra det har vi lavet 3 niveauer som du kan handle ud fra. Niveauerne fortæller dig om:

1. Din vandkvalitet er god

2. Du skal være opmærksom / forebygge

3. Du skal handle

*Faktisk måler LU den samlede mikrobielle vækst.

Vandanalyse med LuminUltra ved ledning

Vandanalyser lavet på stedet med LuminUltra

Vi hjælper dig i gang med learn by doing

Når du køber LuminUltra følger der oplæring med hos dig. Det inkluderer træning af relevant personale hvor de hands-on bruger LuminUltra. Der medfølger desuden hjælpevideoer og vejledninger. At lave en præcis vandanalyse tager dog under 5 minutter så det er selvfølgelig begrænset hvor meget der er at lære. Alle kan lære det uanset baggrund.

Du skal IKKE have en baseline

Med LuminUltra kan du straks få brugbare resultater. Vi har erfaringsværdier som du kan agere på med det samme. Både for ledningsnettet og for vandværket.

Hør hvordan LuminUltra kan sikre din vandkvalitet

Vi kommer gerne ud på stedet og viser hvordan I kommer i gang

Bevar kontrollen over vandkvaliteten på din mobil

Med den medfølgende app, LuminUltra Cloud, har du alle dine måledata ved hånden

  • Få dine testdata direkte ind på mobilen mens du måler - uden ekstra besvær
  • Se målinger fordelt på eksempelvis lokationer og kontrolpunkter - alt data findes nemt frem.
  • Se grafer der illustrerer udviklingen i dit vand over tid - og opdag hurtigt negativ udvikling
  • Del nemt dine data med din kollegaer. Du vælger selv hvilke data du vil dele og med hvem.
  • Tilføj kommentarer og andet relevant info.
LuminUltra Cloud App

LuminUltra Cloud App - virker på både mobil, tabler og desktop


LuminUltra bruges i mange brancher.
Her er et udpluk af vores referencer:

Opgave:
LuminUltra
Område:
Ejendomme

Opgave:
LuminUltra
Område:
Ejendomme

Opgave:
LuminUltra
Område:
Offentligt

Opgave:
LuminUltra
Område:
Offentligt

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Forsyning

Opgave:
LuminUltra
Område:
Forsyning

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Diverse

Opgave:
LuminUltra
Område:
Diverse

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Vandværk

Opgave:
LuminUltra
Område:
Diverse

Opgave:
LuminUltra
Område:
Diverse

previous arrow
next arrow
Slider

De store hjælper de små med adgang til hurtiganalyser

Vi har eksempler på at de større vandværker som køber LuminUltra hjælper de små. Vi har set 2 forskellige måder men fælles for dem begge er at det store vandværk har stået for investeringen i LuminUltra apparatet. 

1. Det større vandværk yder service

Den ene måde er hvor det store vandværk tager et beløb for at komme ud at tage vandanalyser hos de små vandværker. Med denne metode vil det lille vandværk få gavn af den rutine som et større vandværk oparbejder i kraft af flere vandprøver. Desuden er det fra myndighedens side også lettere at snakke med den / de samme om anvendelsen hver gang

2. Det større vandværk låner LuminUltra ud

Ved denne måde låner det lille vandværk LuminUltra apparatet af det større vandværk og køber selv sine vandprøvepakker. Ved denne metode får det lille vandværk sine egne erfaringer og kan bedre disponere over hvornår prøverne skal tages.


LuminUltra kan som en del af kontrolprogrammet lette noget af opgaven for vandværker ifm. det nye drikkevandsdirektiv.

Det nye drikkevandsdirektiv fra maj 2019 sætter nye krav til både vandforsyning og myndighed. § 11 stk. 2 åbner dog op for at kontrol af forsyningsnettet kan gøres hurtigere og nemmere. Myndigheder kan nemlig nu give helt eller delvis lov til at vandværker bruger hurtiganalyser til kontrol. Dvs. du får svar med det samme i modsætning til de dyrkede vandanalyser og det det nogle ting noget nemmere.

3 opgaver LuminUltra kan hjælpe med + 2 afledte fordele

1. Ved igangsætninger af nye vandledninger eller efter reparationer - klik her

2. Påvise at leveret vand overholder kvalitetskrav ved forbruger - klik her

3. Efterprøve at sikkerhedsforanstaltninger som sikrer menneskers helbred fungerer i hele forsyningsnettet - klik her

Fordel 1: Opbyg tilliden ved at gå foran - klik her

Fordel 2: Proaktiv kontrol imødekommer direktivets bilag 4 og det er der idé i - klik her

Sådan lyder paragraffen for Udtagning og analyse af kontrolprøver - klik her

Vi deltager i flere dialoger med myndigheder og vandværker om at inkludere LuminUltra i kontrolprogrammet. Vi  hjælper også gerne digKlar til præcise vandprøver uden ventetid?

- Tag fat I os nu og kom i gang med at spare tid, bekymringer og penge.

Vi hjælper dig i mål

  • Få demonstration af LuminUltra hos dig - vi kommer rundt i hele landet
  • Vejledning i vandsikkerhed og egenkontrol ud fra dine behov og installationer
  • Få cases og referencer som passer til din situation

Telefon: 70 260 400

Mail: info@aquatex.dk

Formular: Bliv kontaktet


Hvad siger kunderne der bruger LuminUltra?

Lillian Pia Munkholm Wismann - Driftsassistent , SK Forsyning A/S

"Laboratoriet overbeviste os om at vi skulle bruge LuminUltra"


Laboratoriet testede vandanalyserne fra LuminUltra op mod de dyrkede vandprøver i en testperiode, inden vi blev overbevist om, at LuminUltra leverer pålidelige og sikre bakteriologiske vandanalyser.


I dag bruger vi LuminUltra til teste drikkevandet for bakterier efter et ledningsbrud eller reparationer, så vi kan spare tid og skyllevand ved at idriftsætte hurtigere. Tidsfaktoren er vigtig for os.


Vi bruger også LuminUltra til at teste drikkevandet hos vores forbrugere, hvis de mener, der er noget i vejen med vandet.

Dette giver en hurtigt blik på kvaliteten af vandet og vores forbruger ro i sindet.


Jeg har i mange år arbejdet med spildevand.

Det første der slog mig i mit nuværende arbejde med drikkevand var, at mens spildevandet blev kontrolleret dagligt, bliver det vand vi skal have ind i munden ikke tjekket nær så tit.

Per Dalsgaard - Driftsleder , Løgstør Vand A.M.B.A.

"Jeg fik en times undervisning. Det var overraskende nemt at lære. I dag laver jeg vandanalyser ca. hver uge på 6 vandværker."


Jeg var skeptisk, da jeg så LuminUltra første gang. Nu tilstræber jeg at lave vandanalyser hver uge på 6 vandværker – med udstyret.


Mine overvejelser gik på: Er LuminUltra-vandanalyserne præcise nok? Kan jeg 
finde ud af at bruge udstyret?


Både laboratoriet, der tager mine vandprøver, og en dygtig kollega sagde god for LuminUltra.


Jeg fik en times undervisning. Det var overraskende nemt at lære. I dag laver jeg vandanalyser ca. hver uge på 6 vandværker.


Jeg behøver ikke mere at være urolig for resultatet af de akkrediterede bakteriologiske vandprøver. Jeg ved jo på forhånd, at de er i orden, når jeg først har testet med LuminUltra.

Niels Lång - driftsleder, Hjorthøj Vandværk

"Det (LuminUltra Water Test) er nemt at bruge , og man får hurtigt at vide, om der er noget galt med vandet."


Vil stærkt anbefale det til andre vandværker. 


Evt. kan nærliggende vandværker dele.

Lars Nørgaard - driftschef, Ikast Vand A.M.B.A

"Vi har ikke haft bakterieproblemer i 20 år på vandværket - alligevel investerede vi i LuminUltra"


Det var vigtigt for mig at vide, at jeg har tillid til testudstyret. Og at det bliver brugt rigtigt, så der ikke opstår fejl.

Før købet af LuminUltra stolede vi på, at vores høje hygiejnestandard kunne skåne os for forureninger.


Nu ved vi det, fordi vi selv tjekker flere kontrolpunkter på værket og i distributionen for bakterier hver uge. Det bliver til 200 - 300 vandanalyser om året.


På den måde kender vi altid bakterieudviklingen og kan gribe ind, inden det udvikler sig.


LuminUltra lærte vi at bruge på få timer, og alle vores vandprøvedata har vi samlet på et sted.


Det giver os værdifuld historisk dokumentation for vandkvaliteten over for vores forbrugere og for myndighederne.


Samtidig har vi allerede været på forkant af et bakterieproblem. På vandværket fandt vi et sted med et forhøjet kimtal. Med en serie af LuminUltra-test indkredsede vi problemet på et par timer til en ældre ventil, som var årsagen. Den blev straks udskiftet med en ny type, inden det udviklede sig.


LuminUltra indgår både i vores egenkontrol på vandværket og til hurtigere idriftsætning efter reparationer på ledningsnettet.

Per S. Havbro, Aars Vand

"Det er nemt at bruge jf. brugsanvisninger, video på hjemmeside og rækkefølge i test."


Kan man have tillid til analyseresultaterne?

Vi har kørt analyserne med LuminUltra parallelt med BactiQuant, colitest samt akkrediterede prøver vi har fået udtaget i perioden, og LuminUltra har fulgt alle disse resultater.


FAQ

Erstatter LuminUltra de traditionelle vandanalyser fra laboratoriet?

Kan man se en video af hvordan man laver en vandanalyse med LuminUltra?

Hør hvordan LuminUltra kan sikre din vandkvalitet

Vi kommer gerne ud på stedet og viser hvordan I kommer i gang