Affedtning af betonoverflader

Affedtning af beton i drikkevandstanke

Nye drikkevandstanke skal affedtes med CARELA BAKTERIESLIMFJERNER inden en desinfektion og ibrugtagning, fordi fedtede overflader ikke kan desinficeres, og fedtstofferne brugt ved støbningen giver næring til vandets naturlige bakterier. Bliver disse fedtede belægninger ikke afrenset inden en desinfektion, vil de medføre en efterfølgende opblomstring i kimtallet.

Vi affedter din nye betontank og desinficerer den hurtigt og effektivt.
Vil du selv løse opgaven, leverer vi produkter fra dag til dag.

Ring TLF: 70 260 400.

Hvordan affedter man nye drikkevandstanke?

Fjernelse af vegatabilske eller animalske olie og fedtstoffer brugt som slipmiddel eller frostmiddel ved støbning af fx. drikkevandstanke i beton udføres sådan:

CARELA BAKTERIESLIMFJERNER påføres betonoverfladerne i en 50% opløsning med vand. 1 liter produkt til en liter vand. Påføringen sker med en CARELA AIR-MAT med teleskopsprøjtelanse.

Lad CARELA BAKTERIESLIMFJERNER virke i ca. 30 minutter og skyl grundigt med rent vand.
Derefter foretager du en desinfektion med CARELA BIO-DES eller med CARELA PEROXSIL desinfektionsmiddel i en 3% opløsning med vand. 1 liter CARELA PEROXSIL til 30 liter vand.

Ved støbning af nye drikkevandstanke i beton med forskalling afsættes der olie og fedtstoffer anvendt som slipmiddel på betonoverfladerne. Såfremt der ikke sker en effektiv affedtning af overfladerne inden en desinfektion af tanken og ibrugtagning, vil det medføre uønsket kimdannelse og en drikkevandsforurening.

CARELA GmbH har udviklet et miljøvenligt og patenteret produkt til affedtningsopgaver på overflader og i rørsystemer til drikkevandssektoren:

Først affedtes alle overfalder med CARELA BAKTERIESLIMFJERNER 50% opløsning.

Dernæst foretages en desinfektion med 3% CARELA® BIO-DES eller CARELA® PEROXSIL som nævnt ovenfor.

Vi leverer produkter og udstyr til affedtning og desinfektion af tanke fra dag til dag. – Eller vi løser hele opgaven for dig.

Ring tlf: 70 260 400 for nærmere rådgivning, rensningservice eller produkter og udstyr.

Med CARELA® konceptet får du en sikker og miljøvenlig affedtning og desinfektion af dine drikkevandstanke. Vi har også løsninger til rensning af gamle drikkevandstanke.

ADVARSEL – Støb ikke tanke om vinteren

Får du støbt en drikkevandstank om vinteren, er det ofte nødvendigt at tilsætte frostmiddel til betonen. Dette slipmiddel kan sive ud i drikkevandet, ikke mindst når udendørstemperaturen stiger. Det medfører øgede og uønskede næringsstoffer i drikkevandet og kan give en vækst i kimtallet.
Forlang at der støbes tanke uden brug af frostmiddel.