Case: Spar 54% energi på rensning af APV pladeveksler

Sted: Aarhus

Rensning af pladeveksler APV H17 årgang 1990, Q max. 82,82 kW for Aquatex, Faaborg.

Udført for Aquatex af: Kemp & Lauritzen/Glenco A/S, Kolding.

Afkalkning af pladeveksler med Aquatex afkalker i en 20 % opløsning ved en temperatur på 50- 60° C.

Inden rensningen blev der målt en fremløbstemperatur på fjernvarmevandet på 58° C og en returtemperatur på 36° C, hvilket giver en afkøling på 22° C.

Herefter blev snavssamleren på fjernvarmen renset, fremløbstemperaturen målt til 77,5° C og returtemperaturen til 62° C og en afkøling på 15,5° C.

Så blev tryktabet over pladeveksleren på sekundærsiden målt ved at skrue termometrene ud. Tryktabet over veksleren blev målt til 1,29 PSI.

Bestil et service med energibesparelse
RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Vi har renseteams over hele landet - 

Dernæst måltes temperaturen på fjernvarmen igen. Fremløbstemperaturen viste 75° C og returløbet viste 28° C. Afkøling på 47° C.

Så blev selve rensningen af pladeveksleren igangsat på sekundærsiden. Først tømtes veksleren for vand. Der var meget sort skidt i rørsystemet.

Herefter blev der påfyldt Aquatex afkalker i en 20 % opløsning.

Væsken blev cirkuleret rundt med pumpen, som sidder på rørsystemet samt med en CIP-pumpe T20.

Rensemidlet blev ikke filtreret under rengøringen.

Efter en time blev rensemidlet tappet på en beholder og ny renseprodukt blev påfyldt anlægget.

Processen blev gentaget i to timer.

Rensevæsken blev tappet på en dunk, og veksleren og rørsystemet blev skyllet igennem med- og modstrøms gennem veksleren til vandet var rent.

Resultat: 54% energibesparelse

Så fyldtes veksleren og rørsystemet igen med vand og anlægget blev sat i gang. Tryktabet over veksleren måltes til 0,84 PSI, dvs. 0,45 PSI mindre tryktab = 35 % mindre tryktab over pladeveksleren.

Den 23. februar 2012 har kunden målt fremløbstemperaturen til 77,5° C og returløbet til 42° C, dvs. en afkøling på 35,5° C - en forbedring på 54%.

Det har ikke været muligt hos APV / SPX at tjekke vekslerens data, da dokumentationen ikke var til stede.

Efter rensningen havde vi en gennemgang af varmeanlægget og ventilationsanlægget.
På ventilationsanlægget var der en blandesløjfe med en snavssamler, som skulle renses.

På fjernvarmesiden var der en Belimo motorventil, som lukkede anlægget. Det virkede som om, der var natsænkning på varmeanlægget.
Man skal være opmærksom på, at blandesløjfen får varme under en frostperiode. Dette bør tjekkes på CTS anlægget.

Det er vores opfattelse, at anlægget nu kører med optimal ydelse over veksleren.

Renseprodukter til rør og vekslere

Descale8805 renseprodukt til fjernelse af kalk, mangan, okker og rust
Descale8805 fjerner kalk, okker, rust, manganDescale8805 opløser og fjerner alle forekomster af kalk, okker, rust, korrosioner og mangan i vandførendesystemer til[...]
LimeX+ afkalkningsprodukt til varmevekslere og rør
LimeX+ afkalker dine varmevekslere og rør hurtigere LimeX+ opløser og fjerner alle forekomster af kalk i vandførendesystemer til varme, køling,[...]
PipeClean renseprodukt til rensning af vandledninger og rør
Rensning er vandrør er ikke længere et problemPipeClean blandes inden brugen og cirkuleres i de tilstoppede rør og vandledninger med en[...]
BiofilmX fjerner biofilm i tanke og rør
Årlig rensning af rentvandstankeBiofilmX bruger du til affedtning og fjernelse af biofilm i rentvandstanke, vandledninger, brugsvandsinstallationer og varmevekslere. BiofilmXFAKTA Indhold:NatriumhydroxidSkal blandes[...]

Bestil på TLF: +45 70 260 400 - eller på email

Læs mere om Rensning af pladevekslere

Del viden - meld til

Bjarne Ravn

Rådgiver vandværker, industri, ejendomsselskaber, søfart og offshore om forsyningssikkerhed, driftsoptimering, legionella, energibesparelse og drikkevand.

Tjek vandkvaliteten på 3 minutter med LuminUltra - Hent Gratis Ebog og se hvordan

LuminUltra Water Test brochure