11 km vandledning renset på Færøerne


Forbrugerne på vandværket i Runavik kan igen vaske tøj uden at det hele bliver okkerfarvet takket være en kraftig rensning af vandledningerne.

Rensning af vandledning Runavik, Færøerne

RING TLF: 70 260 400

... og få råd om rensning af vandledninger

Problemer med okker i drikkevandet

Løbende problemer med okker i drikkevandet.
Forbrugerne har udfordringer specielt ved tøjvask.

Traditionelle rensemetoder med rensegrise og/eller kemi er ikke mulig.
Rensning med rensegrise er væsentligt mere tidskrævende.

En kemisk rensning er væsentlig dyrere og kræver anderledes sikkerhedsmæssige foranstaltninger, da der ikke er stophaner ved stikledninger i vej.
Man skal derfor forlade sig på, at forbrugerne overholder forbuddet mod at bruge vand under rensningen.

Ved at rense vandledningen med luft/vand giver det højst nogle store trykstød ved tappestederne. Ubehageligt uden at være farligt.

Sådan foregår rensningen

Rensning af vandledning Runavik, Færøerne

Forbrugerne bliver orienteret om renseopgaven 14 dage i forvejen med anbefalinger og forholdsregler opstillet i korte punkter.

Der er udfærdiget en arbejdsplan, som bliver gennemgået lige inden, opgaven begynder..

Ledningsnettet består af 11 km PE, PVC og jernrør som skal renses.

Der bliver arbejdet imellem brandhaner, hvor der dels bliver ledt vand ud fra og dels bliver tilsat luft og vand.

Rensningen af rørledningen foregår etapevis om natten, således at forbrugerne har vand i dagtimerne. Rensningen er indstillet i weekender for at minimere generne for forbrugerne.

Der er medbragt palletank med pumpe til eventuelle særlige udsatte forbrugere som fx institutioner, tandlæger m.m.

Rensningen er en succes. Specielt på lavtliggende steder hvor okkerproblemet var mest størst. I over en time under skylningen er vandet fra ledningen helt chokoladebrunt.

Sidst på eftermiddagen bliver den foregående nats arbejde evalueret.

Fordele ved luft/vand rensning af vandledningen

Rensning af drikkevandsledningerne kan foregå i etaper og om natten, hvor forbrugerne forstyrres mindst.

Rensemetoden, hvor rørstrækningerne blæses med luft-vand-blanding,  kan anvendes uden risiko, selv tæt på forbrugerne.

Luft/vand-rensningen er hurtigt at gennemføre.

Der er ingen risiko for bundfældning af afrensede belægninger, da de fjernede belægninger er slået i stykker og opløst i vandet inden udskylningen.

Opgaven blev udført af personale med mange års erfaring i ledningsrensning med luft/vand.

Det anvendte udstyr til nedkøling og filtrering af tilsat luft er certificeret og godkendt til formålet.

rensning af rør

Ledning før rensning

Rørrensning kemisk med CARELA WT - efter

Efter rensning

There are some problems with the configuration of the opt-in shortcode

Metoder til rensning af rør og ledninger

Vi tilbyder rensning af rør og ledninger med følgende metoder

  • Mekanisk rensning med rensegrise
  • Rensning ved at skylle med luft/vand
  • Skånsom kemisk rensning med miljørigtige renseprodukter
  • Desinfektioner uden klor - eventuelt med samtidig trykprøvning
  • Lækagesøgning med røg

FÅ KONTAKT PÅ EMAIL HER
- ELLER RING TLF: 70 260 400

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: