Desinfektion af drikkevandsledning til Bogø

Vi har i samarbejde med Fyns Pumpe- og Brøndservice i juli 2012 udført en desinfektion af en delvis ny vandledning, der forsyner Bogø i det vestfynske farvand med rent drikkevand. ​

4.800 meter vandledning desinficeret på havbunden

En vandledning i PE på Ø 110 mm og en samlet længde på 4800 meter skulle have fornyet 1300 meter vandledning fra et stykke ude på havbunden og ind på land.

Bestil desinfektion
RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Vi har renseteams over hele landet - 

Problemstilling ved desinfektion af store vandledninger

Det samlede vandvolumen i ledningen er godt 30 kubikmeter. Desinfektionen i sådan et tilfælde er særlig vanskelig af flere årsager.

  1. Det kan ikke undgås, at der kommer havvand og dermed bakterier og næring ind i vandledningen, når den samles ude på havbunden.
  2. Der indgår en gammel vandledning med belægninger af biofilm og næringsstoffer.
  3. Ledningen har et anseeligt volumen og dermed en stor mængde restprodukt til bortskaffelse efter desinfektionen.

Gammelkendte desinfektionsmetoder giver problemer:

  1. skylning med rent drikkevand - vil det tage uger, inden forbrugerne på Bogø igen ville kunne få vand.
  2. rensegris med desinfektionsmiddel trykket igennem vandledningen - bakterierne vil ikke blive slået ihjel og ledningen kan ikke levere rent vand
  3. kloring af hele vandledningen - vil ikke fjerne biomaterialerne og dermed bakterierne. Det vil også blive dyrt at bortskaffe så store mængder klorprodukt

Assens Forsyning vælger Aquatex til desinfektion af ledning til Bogø

Derfor valgte Assens Forsyning en rensning med samtidig desinfektion og fjernelse af biomaterialer i vandledningen ved hjælp af det klorfrie desinfektionsprodukt fra Aquatex Water Management.

Først skyllede vi vandledningen grundigt for at få rester af havvand og andre fremmedlegemer ud.

Sådan desinficerer vi vandsledninger på havbunden

Dernæst skød vi 2 bløde EKOPIG rensegrise igennem ledningen med vandtryk for at være helt sikre på, at der var gennemgang og der ikke var rester af større forekomster af slam og biomaterialer.

Desinfektionen med samtidig rensning bestod i at pumpe en opløsning på 0,02% Aquatex klorfri desinfektionsprodukt - ca. 100 kg produkt opløst i vand - ind i drikkevandsledningen og lade det virke i 12 timer.

Efter 12 timer er desinfektionsrestproduktet henfaldent til ilt og vand og kan derfor problemfrit udledes til kloakken eller til havet.

Efter en grundig skylning med rent vand, blev der taget en vandprøve, og snart havde beboerne på Bogø friskt og rent drikkevand igen. 

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: