Vandprøve på 3 minutter med LuminUltra Water Test

- SPAR mandetimer, vandprøver og skyllevand

Hvordan virker en LuminUltra vandanalyse? (Se en hel analyse på Video 2.32 min)

Herover kan du i en video på kun 2 minutter og 32 sekunder se, hvor hurtigt du kan lave dine egne præcise bakteriologiske vandanalyser.

- Du kan lære selv at udføre en præcis vandanalyse med LuminUltra på under en time
- se video.

 • Test din vandkvalitet selv - og på 3 minutter
 • Monitorer din vandkvalitet og kom drikkevandsforureninger i forkøbet
 • Ved en drikkevandsforurening kan du på få timer og samme dag indkredse en forureningskilde og problemet afhjulpet.
  Det betyder mindre vandspild, færre omkostninger til vandprøver og mandskabstimer, samt hurtig genopretning af forsyningen.
 • Drikkevandstanke er ofte årsag til forureninger af drikkevandet. Mål vandkvaliteten periodisk på dine tanke. Sker der en udvikling af bakterieantallet i tanken, skal den inspiceres og renses. Forebyggelse er billigere end en forurening.
LuminUltra Water Test - på 5 minutter

"


Vi har ikke haft bakterieproblemer i 20 år på vandværket.

- alligevel investerede vi i LuminUltra


Det var vigtigt for mig at vide, at jeg har tillid til testudstyret. Og at det bliver brugt rigtigt, så der ikke opstår fejl.

Før købet af LuminUltra stolede vi på, at vores høje hygiejnestandard kunne skåne os for forureninger.

Nu ved vi det, fordi vi selv tjekker flere kontrolpunkter på værket og i distributionen for bakterier hver uge. Det bliver til 200 - 300 vandanalyser om året.

På den måde kender vi altid bakterieudviklingen og kan gribe ind, inden det udvikler sig.

LuminUltra lærte vi at bruge på få timer, og alle vores vandprøvedata har vi samlet på et sted.

Det giver os værdifuld historisk dokumentation for vandkvaliteten over for vores forbrugere og for myndighederne.

Samtidig har vi allerede været på forkant af et bakterieproblem. På vandværket fandt vi et sted med et forhøjet kimtal. Med en serie af LuminUltra-test indkredsede vi problemet på et par timer til en ældre ventil, som var årsagen. Den blev straks udskiftet med en ny type, inden det udviklede sig.

LuminUltra indgår både i vores egenkontrol på vandværket og til hurtigere idriftsætning efter reparationer på ledningsnettet.


Lars Nørgaard - driftschef på Ikast Vandværk amba

"

Laboratoriet testede vandanalyserne fra LuminUltra op mod de dyrkede vandprøver i en testperiode, inden vi blev overbevist om, at LuminUltra leverer pålidelige og sikre bakteriologiske vandanalyser.


I dag bruger vi LuminUltra til teste drikkevandet for bakterier efter et ledningsbrud eller reparationer, så vi kan spare tid og skyllevand ved at idriftsætte hurtigere. Tidsfaktoren er vigtig for os.


Vi bruger også LuminUltra til at teste drikkevandet hos vores forbrugere, hvis de mener, der er noget i vejen med vandet.

Dette giver en hurtigt blik på kvaliteten af vandet og vores forbruger ro i sindet.


Jeg har i mange år arbejdet med spildevand.

Det første der slog mig i mit nuværende arbejde med drikkevand var, at mens spildevandet blev kontrolleret dagligt, bliver det vand vi skal have ind i munden ikke tjekket nær så tit.


Lillian Pia Munkholm Wismann Driftsassistent , SK Forsyning A/S


"


Jeg var skeptisk, da jeg så LuminUltra første gang. Nu tilstræber jeg at lave vandanalyser hver uge på 6 vandværker – med udstyret.
Mine overvejelser gik på: Er LuminUltra-vandanalyserne præcise nok? Kan jeg
finde ud af at bruge udstyret?
Både laboratoriet, der tager mine vandprøver, og en dygtig kollega sagde god for LuminUltra.
Jeg fik en times undervisning. Det var overraskende nemt at lære. I dag laver jeg vandanalyser ca. hver uge på 6 vandværker.
Jeg behøver ikke mere at være urolig for resultatet af de akkrediterede bakteriologiske vandprøver. Jeg ved jo på forhånd, at de er i orden, når jeg først har testet med LuminUltra.


Per Dalsgaard Driftsleder , Løgstør Vand A.M.B.A.


LuminUltra Water Test

"

Det (LuminUltra Water Test) er nemt at bruge , og man får hurtigt at vide, om der er noget galt med vandet.
Vil stærkt anbefale det til andre vandværker.
Evt. kan nærliggende vandværker dele .


Niels Lång driftsleder, Hjorthøj Vandværk

​Hvilke vandprøver kan jeg tage med LuminUltra Water Test?

LuminUltra Test gør dig i stand til på 3 minutter at fastslå kvaliteten af drikkevand, brugsvand, kølevand og sterilt vand med 100% sikkerhed.
Du kan også få et kit til test af ballastvand.
Aquatex har rettighederne til testkittet i Danmark.

Kan jeg bruge LuminUltra Test til det samme som en obligatorisk drikkevandsprøve?

en LuminUltra Water Test er dit værktøj til hurtigt at overvåge vandkvaliteten, så du straks kan gribe ind  og træder ikke i stedet for de akkrediterede vandanalyser. 
Drikkevandsdirektivet giver tilladelse til anvendelse af LuminUltra-analyser som egenkontrol, ved idriftsætninger efter reparationer og til sporing af forureningsårsager.

Du bruger LuminUltra til:
1. at monitorere din vandkvaliteter og forebygge problemer
2. til hurtig idriftsætning efter nye installationer og reparationer
3. samt til at afsløreforureningskilder samme dag, de konstateres

Tips om LuminUltra

Torben Lund Skovhus and Bo Højris, VIA University: Microbiolgical Sensors for the Drinking Water Industry er udgivet på IWA i 2018.

Læs hvordan du kan forbedre forsyningssikkerheden på vandværket og spare omkostninger med hurtige vandanalyser.

Microbiological Sensors small cover

Hvordan er det at lære at bruge LuminUltra?
Det er nemt at bruge jf. brugsanvisninger, video på hjemmeside og rækkefølge i test.

Kan man have tillid til analyseresultaterne?

Vi har kørt analyserne med LuminUltra parallelt med BactiQuant, colitest samt akkrediterede prøver vi har fået udtaget i perioden, og LuminUltra har fulgt alle disse resultater.


Per S. Havbro, Aars Vand

Vi har været meget glade for den professionelle rådgivning vi har fået af Aquatex i forbindelse med opretholdelse af vores gode vandkvalitet her i ferieparken.
Aquatex har vejledt os både i forbindelse med vores servicebygninger her på campingpladsen samt vores badeland og wellnesscenter.


Lene Slaikjær

ATP metoden til monitorering af vandkvaliteter er behandlet i denne PhD-afhandling på DTU.
(Red: I dag benytter vi ATP 2nd generation, som er endnu mere præcis.)

Oluva K. Vang 
pHd-Thesis, Danmarks Tekniske Universitet

LuminUltra vandanalyse bruger du, når du ønsker

 • at indkredse årsagen til en drikkevandsforurening​ straks og ikke kan vente flere dage på resultatet fra en standard vandprøve
 • at kende vandkvaliteten straks efter en reparation på fx. ledningsnettet
 • at holde kontrol med udviklingen af drikkevandskvaliteten i forsyningen
 • at følge vandkvaliteten i brugsvandsinstallationer, kølevand eller procesvand

Lad os mødes og prøve LuminUltra Water Test sammen
BESTIL ET MØDE PÅ TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Få sendt priser og se hvor meget du kan spare - 

LuminUltra Water Test består af

QGA vandanalyse kit

LuminUltra vandanalyse kit - ex. PC

LuminUltra Water Test består af PhotonMaster med display og bluetooth samt kabeltilslutning til tablet og PC/Mac.

PhotonMaster beregner værdien af antal levende celler/bakterier i din filtrerede vandprøve udfra det lys - RLU, de udsender efter behandlingen.

Værdien overføres til LuminUltra Cloud app på PC, mobiltelefon eller tablet, hvor vandkvaliteten beregnes som et tal for antal levende celler i vandprøven - cATP pg/ml.

LuminUltra SmallLab Kit

QGA starter kit til vandanlyse

LuminUltra SmallLab Kit

SmallLab Kit består af 2 pipetter på henholdsvis 100 myl og 1 ml.

Pipetterne sikrer, at du får doseret de tilsatte væsker rigtigt.

Desuden er der 2 holdere til små og store prøveglas.

Sæt 100 stk. QGA vandprøver til drikkevand består af

qga test kit til analyse af drikkevand på 10 mintutter

Sæt med 100 QGA vandprøver

 • Engangssprøjter
 • Filtre
 • 4 væsker
 • Små og store pipettespidser

Sammen med PhotonMaster, SmallLab Kit er du i stand til at tage 100 vandprøver af sterilt vand, drikkevand, brugsvand, kølevand, procesvand, fjernvarmevand, havvand og på under 3 minutter kende kvaliteten.

LuminUltra Water Test: PhotonMaster, Display og SmallLab Kit

LuminUltra i boks

LuminUltra QGA Water Test

Med indholdet af LuminUltra Water Test kufferten kan du hjemme på vandværket, i virksomheden eller ude i marken tage præcise vandprøver mindre end 5 minutter.

 • Find kilden til en drikkevandsforurening på minutter.
 • Check vandkvaliteten efter en reparation og sæt straks i drift.
 • Kontroller løbende udviklingen i din vandkvalitet på udvalget testpunkter.

Hurtig fejlfinding sparer mange obligatoriske vandprøver, minimerer tidsforbruget og problemerne med manglende vandforsyning.

Det nedsætter omkostningerne til en brøkdel og forhøjer forsyningssikkerheden.

​Bestil LuminUltra Water Test på TLF: +45 70 260 400 

LuminUltra bruges i drikkevandsbranchen, fødevareproducenter kommuner og vandværker samt rederier og rensningsanlæg.

VIA University College - Forskning og uddannelse
Grundfos
Københavns Kommune B&U
Skive Kommune
Skive Vand med 9 vandværker
Løgstør Vand Amba + 5 værker
Hjorthøj Vandværk + 2 værker
Høng Vandværk
Brande Vandværk
Ikast Vandforsyning
SK-Forsyning
Kerteminde Forsyning

Odsherred Forsyning
Vordingborg Forsyning
Ringsted Forsyning
Vester Skerninge Vandværk + 2 vandværker
Don´s Vandanalytisk Laboratorium
VandTeknik
Fredericia Spildevand og Energi
VästVatten, Sverige
Örebro Kommun Dricksvatten
Rensman AB, Sverige
Mösslein Wassertechnik, Tyskland

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: