LuminUltra Water Test – vandprøver på 10 minutter

​Hvilke vandprøver kan jeg tage med LuminUltra Water Test?

Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Bjarne Ravn Aquatex - Water Management

LuminUltra Test gør dig i stand til på 10 minutter at fastslå kvaliteten af drikkevand, brugsvand, kølevand og sterilt vand med 100% sikkerhed. Aquatex har rettighederne til testkittet i Danmark.

​Kan jeg bruge QGA Test til det samme som en obligatorisk drikkevandsprøve?

Nej, en QGA ​test kan ikke bruges som dokumentationsgrundlag, fordi metoden ikke nævnt i regelsættet for drikkevandsprøver.

Hvordan virker en LuminUltra vandtest? (Video 2 min 32 sek)

​Herover kan du i en 2 minutters video se, hvor hurtigt du kan tage dine egne vandprøver.
Du tager en vandprøve.
Filtrerer 50 ml vand for levende bakterier.
Skyller filteret for levende celler og klargør dem.
Markerer cellerne med et stof, som ildfluer bruger.
Det får alle levende celler til at lyse. Lysværdien bliver omsat en talværdi i PhotonMaster.
Talværdien indsætter du i et regneark og får beregnet kvaliteten af det testede vand.
Det tager få minutter - Du kan lære selv at udføre det på under en time - se video.

QGA vandtest bruger du, når du ønsker

 • at indkredse årsagen til en drikkevandsforurening​ straks og ikke kan vente flere dage på resultatet fra en standard vandprøve
 • at kende vandkvaliteten straks efter en reparation på fx. ledningsnettet
 • at holde kontrol med udviklingen af drikkevandskvaliteten i forsyningen
 • at følge vandkvaliteten i brugsvandsinstallationer, kølevand eller procesvand

Lad os mødes og prøve QGA Water Test sammen
BESTIL ET MØDE PÅ TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Få sendt priser og se hvor meget du kan spare - 

LuminUltra Water Test

QGA vandanalyse kit

LuminUltra vandanalyse kit - ex. PC

LuminUltra Water Test består af PhotonMaster med display og bluetooth samt kabeltilslutning til tablet og PC/Mac.

PhotonMaster​ beregner værdien af antal levende celler/bakterier i din filtrerede vandprøve udfra det lys, de udsender efter behandlingen.

Værdien overføres til et regneark, hvor vandkvaliteten beregnes som et tal for antal levende celler i vandprøven.​

LuminUltra SmallLab Kit

QGA starter kit til vandanlyse

LuminUltra Starter Kit

SmaalLab Kit består af 2 pipetter på henholdsvis 100 myl og 1 ml.

Pipetterne sikrer, at du får doseret de tilsatte væsker rigtigt.

Desuden er der 2 holdere til små og store prøveglas.

Sæt til 100 stk. QGA vandprøver

qga test kit til analyse af drikkevand på 10 mintutter

Sæt med 100 QGA vandprøver

Sæt til 100 stk. QGA vandprøver består af:

 • Engangssprøjter
 • Filtre
 • 4 væsker
 • Små og store pipettespidser

Sammen med PhotonMaster, SmallLab Kit er du i stand til at tage 100 vandprøver af sterilt vand, drikkevand, brugsvand, kølevand, procesvand, fjernvarmevand, havvand og på få minutter kende kvaliteten.

Kuffert til PhotonMaster, Display og SmallLab Kit

LuminUltra QGA Water Test

LuminUltra QGA Water Test

Med indholdet af QGA Water Test kufferten kan du hjemme på vandværket, i virksomheden eller ude i marken tage præcise vandprøver på minutter.

 • Find kilden til en drikkevandsforurening på få timer.
 • Check vandkvaliteten efter en reparation og sæt straks i drift.
 • Kontroller løbende udviklingen i din vandkvalitet på udvalget testpunkter.

Hurtig fejlfinding sparer mange obligatoriske vandprøver, minimerer tidsforbruget og problemerne med manglende vandforsyning. Det nedsætter omkostningerne til en brøkdel og forhøjer forsyningssikkerheden.

​Bestil LuminUltra Water Test på TLF: +45 70 260 400 

Del viden - meld til

Bjarne Ravn

Rådgiver vandværker, industri, ejendomsselskaber, søfart og offshore om forsyningssikkerhed, driftsoptimering, legionella, energibesparelse og drikkevand.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Dine rentvandstanke smuldrer

Vandværksudstilling i Aars den 24. marts - Bestil tid og få råd

x