Tag din egen vandprøve på 10 minutter med QGA Water Test

LuminUltra Water Test – vandprøver på 10 minutter

Fordele ved at monitorere vandkvaliteten med LuminUltra

Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Bjarne Ravn Aquatex - Water Management

 • Test din vandkvalitet selv - og på 10 minutter
 • Monitorer din vandkvalitet og kom drikkevandsforureninger i forkøbet
 • Ved en drikkevandsforurening kan du på få timer og samme dag indkredse en forureningskilde og problemet afhjulpet.
  Det betyder mindre vandspild, færre omkostninger til vandprøver og mandskabstimer, samt hurtig genopretning af forsyningen.
 • Drikkevandstanke er ofte årsag til forureninger af drikkevandet. Mål vandkvaliteten periodisk på dine tanke. Sker der en udvikling af bakterieantallet i tanken, skal den inspiceres og renses. Forebyggelse er billigere end en forurening.

​Hvilke vandprøver kan jeg tage med LuminUltra Water Test?

LuminUltra Test gør dig i stand til på 10 minutter at fastslå kvaliteten af drikkevand, brugsvand, kølevand og sterilt vand med 100% sikkerhed.
Du kan også få et kit til test af ballastvand.
Aquatex har rettighederne til testkittet i Danmark.

​Kan jeg bruge QGA Test til det samme som en obligatorisk drikkevandsprøve?

Nej, en LuminUltra QGA ​test kan ikke bruges som dokumentationsgrundlag, fordi metoden ikke er nævnt i regelsættet for drikkevandsprøver.

Du bruger LuminUltra til:
1. at monitorere din vandkvaliteter
2. til hurtig idriftsætning efter nye installationer og reparationer
3. samt til at finde forureningskilder.

Hvordan virker en LuminUltra vandtest? (Video 2 min 32 sek)

​Herover kan du i en 4 minutters video se, hvor hurtigt du kan tage dine egne vandprøver.
Du tager en vandprøve.
Filtrerer 50 ml vand for levende bakterier.
Skyller filteret for levende celler og klargør dem.
Markerer cellerne med et stof, som ildfluer bruger.
Det får alle levende celler til at lyse. Lysværdien bliver omsat en talværdi i PhotonMaster.
Talværdien indsætter du i en app eller et regneark og får beregnet kvaliteten af det testede vand.
Det tager under 10 minutter - Du kan lære selv at udføre det på under en time - se video.

Vi har været meget glade for den professionelle rådgivning vi har fået af Aquatex i forbindelse med opretholdelse af vores gode vandkvalitet her i ferieparken. 
Aquatex har vejledt os både i forbindelse med vores servicebygninger her på campingpladsen samt vores badeland og wellnesscenter

Lene Slaikjær 
Ejer af Hvidbjerg Strand Feriepark

ATP metoden til monitorering af vandkvaliteter er behandlet i denne PhD-afhandling på DTU.

Oluva K. Vang 
pHd-Thesis, Danmarks Tekniske Universitet

QGA vandtest bruger du, når du ønsker

 • at indkredse årsagen til en drikkevandsforurening​ straks og ikke kan vente flere dage på resultatet fra en standard vandprøve
 • at kende vandkvaliteten straks efter en reparation på fx. ledningsnettet
 • at holde kontrol med udviklingen af drikkevandskvaliteten i forsyningen
 • at følge vandkvaliteten i brugsvandsinstallationer, kølevand eller procesvand

Lad os mødes og prøve LuminUltra Water Test sammen
BESTIL ET MØDE PÅ TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Få sendt priser og se hvor meget du kan spare - 

LuminUltra Water Test

QGA vandanalyse kit

LuminUltra vandanalyse kit - ex. PC

LuminUltra Water Test består af PhotonMaster med display og bluetooth samt kabeltilslutning til tablet og PC/Mac.

PhotonMaster​ beregner værdien af antal levende celler/bakterier i din filtrerede vandprøve udfra det lys, de udsender efter behandlingen.

Værdien overføres til et regneark, hvor vandkvaliteten beregnes som et tal for antal levende celler i vandprøven.​

LuminUltra SmallLab Kit

QGA starter kit til vandanlyse

LuminUltra Starter Kit

SmallLab Kit består af 2 pipetter på henholdsvis 100 myl og 1 ml.

Pipetterne sikrer, at du får doseret de tilsatte væsker rigtigt.

Desuden er der 2 holdere til små og store prøveglas.

Sæt med 25 eller 100 stk. QGA vandprøver består af

qga test kit til analyse af drikkevand på 10 mintutter

Sæt med 100 QGA vandprøver

 • Engangssprøjter
 • Filtre
 • 4 væsker
 • Små og store pipettespidser

Sammen med PhotonMaster, SmallLab Kit er du i stand til at tage 25/100 vandprøver af sterilt vand, drikkevand, brugsvand, kølevand, procesvand, fjernvarmevand, havvand og på under 10 minutter kende kvaliteten.

LuminUltra Water Test: PhotonMaster, Display og SmallLab Kit

LuminUltra QGA Water Test

LuminUltra QGA Water Test

Med indholdet af LuminUltra Water Test kufferten kan du hjemme på vandværket, i virksomheden eller ude i marken tage præcise vandprøver mindre end 10 minutter.

 • Find kilden til en drikkevandsforurening på få timer.
 • Check vandkvaliteten efter en reparation og sæt straks i drift.
 • Kontroller løbende udviklingen i din vandkvalitet på udvalget testpunkter.

Hurtig fejlfinding sparer mange obligatoriske vandprøver, minimerer tidsforbruget og problemerne med manglende vandforsyning. Det nedsætter omkostningerne til en brøkdel og forhøjer forsyningssikkerheden.

​Bestil LuminUltra Water Test på TLF: +45 70 260 400 

Referencer:

LuminUltra bruges i drikkevandsbranchen blandt andet af Veolia​, kommuner og vandværker

Del viden - meld til

Bjarne Ravn

Rådgiver vandværker, industri, ejendomsselskaber, søfart og offshore om forsyningssikkerhed, driftsoptimering, legionella, energibesparelse og drikkevand.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar