Spildevand

Spildevand


✓ Måling af slams sundhedstilstand

- Det tager 5 minutter med LuminUltra

Rensning af vanskelige rørledninger

-  Spar energi og undgå driftsstop

✓ Fleksible og effektive Rensegrise

- Skræddersyede rensegrise der virker

✓ Renseteams i hele landet

- Også i nærheden af dig

LuminUltra monitorer sundhedstilstanden i din biomasse på minutter

LuminUltra Water Test - præcise vandanalyser på 3 minutter

LuminUltra gør dig i stand til at måle giftigheden på indløb og sundhedstilstanden i din biomasse på 5 minutter.

LuminUltra er 2.generation ATP testudstyr og analyserer antal levende bakterier både på spildevand og biomasse

Således får du et præcist billede af både mængden af levende såvel som døde bakterier i nærmest realtid.

Med LuminUltra vil du kunne nedbringe den samlede biomasse betydeligt, spare omkostninger til beluftningen og forebygge driftsstop.

Det tager under 2 timer at lære at udføre perfekte analyser af spildevand og slam med LuminUltra. Der medfølger administrationssystem på web og app til logning af analyser. Analyserne kan også eksporteres til andre systemer


Rensning af rørledninger - også de vanskelige

Har du nedsat flow i dine i dine spildevandsledninger, så få dem renset nu.

Især rensning af vanskelige rørledninger er vores speciale.

Du sparer energi og nedsætter risikoen for driftsstop markant.

Er det en større renseopgave kan vi byde ind med erfarne projektledere som sørger for at få rensningen udført til rette tid og inden for det aftalte budget.

Rensning af rør

Frederecia Spildevand og Energi blev det første renseanlæg i Danmark til at benytte sig af den nye teknologi med LuminUltra

Ekopig rensegrise - tilpasses til alle opgaver

rensegrise og svampe til rørrensning

Et lille udpluk af vores Ekopig rensegrise

Alle rensegrise kan potentielt sætte sig fast. Bruger du Ekopig er risikoen dog væsentlig mindre.

Ekopig Rensegrise er specialudviklet til at klare svære bøjninger, skift i rørdimensioner og lange strækninger.

Rensegrise er den mest økonomiske rensning når det drejer sig om store rørdimensioner. 

Udføres ved at rensegrise i forskellige typer og dimensioner spules gennem rørsystemerne i en forud defineret rækkefølge. 

Rækkefølgen afhænger af rørtype, længde, belægninger mm.


Spuling med luft og vand

Tilstoppede rørledninger kan spules med luft og vand under højt tryk, så belægninger og slam løsnes og spules ud. 

Det er en hurtig og billig metode, der især er anvendelig hvis problemet er slam, der lægger sig lunker på rørstrækningen.

Der skal være gode muligheder for afløb.

Desinfektion af vandledning med Aquatex doseringspumpe og hurtigtvirkende desinfektionsmiddel

Trykprøvning og trykspildevandsledninger

Rensning af vandledning Runavik, Færøerne

Trykspildevandsledninger får man trykprøvet for at tjekke at ledningen er helt tæt.

Vi rykker ud som uvildig tredjepart for at trykprøve så du får en anden til at garantere at ledningen er tæt en den der har lavet ledningen.

Når trykprøvningen er overstået får du rapport som dokumentation for at ledningen overholder gældende krav.

Yderligere stress-tester vi også ledningen som giver optimal sikkerhed for ledningens styrke.