Se hvordan vi bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's Verdensmål og Aquatex

FN har sat forskellige verdensmål for bæredygtig udvikling. Her kan du se hvordan vores kunder bidrager til verdensmålene når de vælger Aquatex til deres opgaver. Vi du læse mere om FN's verdensmål - så klik her

Verdensmål 6

Afsnit 6.3 + 6.4

Aquatexprodukter er biologisk nedbrydelige og ugiftige så de sikkert kan udledes i kloak efter brug. Faktisk er alle vores desinfektionsprodukter godkendt af Fødevarestyrelsen

Med Aquatex desinfektionsprodukter kan mængden af skyllevand reduceres markant. På nogle af vores projekter arbejder vi med rørledninger på mange kilometer og så er det mange millioner liter vand der spares.

Vores egenkontrolsprogrammer holder mængden af bakterier nede og drikkevandskvaliteten oppe så det sikres at mere vand kan drikkes og bruges

Verdensmål 7

Afsnit 7.3

Rensninger fjerner belægninger som er skyld i at pumper og varmevekslere skal bruge ekstra meget energi. Efter en rensning øges energieffektiviteten markant så der energiforbruget falder

Alternativet til at rense er at udskifte med nyt. Når man renser øger man sine systemers samlede levetid og sparer miljøet for udgiften til at producere nyt.

Verdensmål 9

Afsnit 9.1 + 9.4 + 9.5

Aquatex har som en af de første virksomheder i Danmark indført remote arbejdsplads. Det vil sige at medarbejdere ikke skal tage bil eller andet for at komme på arbejde. I dag kan de fleste møder afholdes over nettet. 

Vi støtter Nordic Drinking Water Biofilm Symposium 2019, som er et globalt samarbejde omkring at blive klogere på biofilm – som i sidste ende vil resultere i mere rent vand til hele verden.  

Vi deler aktivt vores viden gennem vores kurser og foredrag – og naturligvis gennem vores kommunikation på vores hjemmeside og diverse medier.

 

Verdensmål 12

Afsnit 12.4 + 12.5 + 12.6

Se ovenstående statements, da det samme gør sig gældende for ansvarligt forbrug og produktion