Udsyring af boringer

Det er nødvendig med udsyring af dine boringer for at de fortsætter med at give rigeligt drikkevand med et minimalt strømforbrug.

Venter du for længe med at få udsyret boringerne, risikerer du at forkorte levetiden for dem.

 • check
  Udsyringen går hurtigere
 • check
  Renseintervallerne mellem udsyringerne forlænges
 • check
  I forhold til rensning med saltsyre og ultralyd får du en renere boring, der giver mere vand
Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Bjarne Ravn

​Få et tilbud på effektive produkter til udsyring af boringer her:

- RING: TLF: +45 70 260 400 -

Du kan også bare ringe for at få et godt råd.

Aquatex produkter til udsyring af boringer

Aquatex TankClean Super tilsat Activator blandes 20:5 og indføres i boringens filter fra bunden og op svarende til 20% af vandvolumen i filteret.

En udsyring af dine drikkevandsboring eller afvandingsboring, boring til grundvandskøling eller afværgeboring sker hurtigst og med længst holdbarhed efter Aquatex moderne udsyringsmetode, som giver dig:


 • Hurtig udsyring på kun 1-3 døgn
 • Fjernelse af biofilm og mangan foruden ved okker, kalk og bakterier
 • Mindre syrepåvirkning af din boring (80% mindre end saltsyre)
 • Også til boringer med metalfiltre eller OBO-filter - vælg Special
 • Samtidig desinfektion - sparer tid
 • Hurtig renpumpning - udsyringsprodukterne lugter ikke
 • Ingen lugtgener
 • Ingen korrosioner
 • Længere holdbarhed på dine boringer, fordi rensningen er skånsom

Udsyr dine boringer oftere og SPAR PENGE

Vi anbefaler, at du får udsyret dine boringer - eller regenereret dine drikkevandsboringer - som vi hellere kalder det, når virkningsgraden af din boring er faldet til 80% af normalen.

På den måde holder din boring i længere tid, giver mere vand og kan bringes til fuld ydelse.

Venter du fx til den kun yder 60%, er det ofte umuligt, at få boringen op på fuld ydelse, siger rapporter fra vandværksbranchen.

Effektive renseservice - udsyringsprodukter og rådgivning
RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Forlang Aquatex-udsyringskoncept hos din brøndborer - 

Videnskaben siger:

Undersøgelser fra DANVA og fra tyske forskningsinstitutter viser, at vandværker i både Danmark og Tyskland oftest venter for længe med at få regenereret deres boringer.

Der er for lidt kontrol med boringernes tilstand og der måles for sjældent på boringernes ydeevne. Det betyder, at boringernes ydeevne falder helt ned til 60%, inden der iværksættes en udsyring / regenerering af boringen. Det er dyrt på lang sigt.

Løs to problemer med boringerne

For det første påfører det vandværkerne forøgede omkostninger til pumpeenergi, når vandet skal hentes dybere nede i boringen.
For det andet er det meget vanskeligt at bringe boringernes ydelse op på mere end 80% af det oprindelige efter en regenerering, uanset hvilken metode man bruger.

Det medfører, at boringen bliver gradvis dårligere efter hver regenerering, og boringen holder i en kortere årrække.
Derfor tilråder eksperter i både Danmark og på internationalt plan, at boringer regenereres, inden ydelsen falder til under 80%.

På den måde kan man bevare sine boringers ydeevne, og vandværket sparer mange penge på sit energiforbrug og på sine omkostninger til lukning af gamle boringer, nye kildepladser og nye boringer.

Kontrol og vedligeholdelse af vandværkets boringer er ikke en omkostning, men en investering i et lavere omkostningsniveau og et bedre miljø.

Få et tilbud på TLF: 70 260 400 - eller hos en af de mange dygtige brøndborere, der har valgt det videnskabeligt understøttede Aquatex-koncept til effektiv udsyring af boringer.

Holder din boring fx. 5 år længere tid end normalt sparer du mindst forrentningen af kr. 200.000 (den nøgne udgift til en ny boring) hvert år - og på hver boring!!

Fordele ved udsyring af boringer med Aquatex produkter:

==> Fjerner biofilm fra belægninger
==> Fjerner mangan, kalk og okkerbelægninger helt ud i filtersætningen
==> Virker i alle typer boringer – også med metalfiltre
==> Fjerner slamforekomster, ler, borerester etc.
==> Udsyrer boringer og desinficerer i samme arbejdsgang
==> Giver en bedre ydelse i boringen
==> Hurtigere renpumpning med mindre vandforbrug
==> Giver ikke afsmag til vandet
==> Afgiver ingen giftige dampe
==> Giver et bedre og sikrere arbejdsmiljø
==> Indeholder ikke klor, tungmetaller og organiske næringsstoffer
==> Kan udledes til kloak, slambassin ...
==> Mindre elforbrug til pumperne sparer penge
==> Internationalt godkendt

Hurtigere og billigere udsyring af boringer
RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Forlang Aquatex-udsyringskoncept hos din brøndborer - 

Maskiner og udstyr
Udstyr til rensning af rentvandstanke E-Comet lavtrykspumpe til rensning af rentvandstanke.Lavtrykssprøjte med blandingskar og sprøjtelanse til påføring af Aquatex renseprodukter[...]
Aquatex TankClean+ renser tanke, rør og boringspumper
Udsyring af boringer - FilterClean SuperSådan bekæmper danske vandværker fremtidens drikkevandsforureningerSådan bekæmper danske vandværker fremtidens drikkevandsforureninger1Plan for egenkontrol2Hyppigere vandanalyser3Forebygning gennem[...]
Aquatex FilterClean Super til udsyring af boringer
Udsyring af boringer med FilterClean SuperSådan bekæmper danske vandværker fremtidens drikkevandsforureningerSådan bekæmper danske vandværker fremtidens drikkevandsforureninger1Plan for egenkontrol2Hyppigere vandanalyser3Forebygning gennem[...]